Behandling vid alkohol- och narkotika­missbruk

Vid beroende eller missbruk av alkohol och narkotika erbjuder kom­munen samtalsbehandlingar inom öppenvården. Det är enheten Nexus som ansvarar för dessa behandlingar.

Behandlingsmetoden CRA

Vi använder en behandlingsmetod som kallas Community Reinforcement Approach (CRA). Behandlingen rekommenderas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Behandlingen vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och som har ett miss­bruk/bero­ende av alkohol och/eller narkotika. Du ska vilja ha en förändring och vara beredd på att aktivt arbeta med tanke- och beteendeförändring även utanför behandlingsrummet.

Vad innebär CRA?

Primärbehandling

CRA är en ettårig individuell primärbehandling som består av 16-20 tillfällen inklusive tre upp­följnings­samtal som fördelas över året.

Under behandlingen arbetar vi med att se och förstå vad som gör att du fortsätter med ditt beroende­beteende. Vi skapar alternativa beteenden som ger dig bättre förut­sätt­ningar att skapa ett drogfritt liv.

CRA-booster - fortsättning

CRA-booser är till för dig som redan genomgått och fullföljt CRA-behandling. Du känner att du behöver repetera och ”boostra” dina färdigheter och kunskaper från primär­behand­lingen för att kunna fortsätta hålla dig drogfri/nykter.

CRA-booster kan vara till hjälp:

  • efter ett återfall
  • vid omtumlande livshändelser
  • när du känner igen risktankar/känslor/signaler och är rädd för att ta ett återfall
Under ett år efter avslutad primärbehandling har du möjlighet att höra av dig direkt till din behandlare och boka tider om du har behov av CRA-booster.

CRA:s anhörigstöd

Det finns också möjlighet till individuella samtal eller familjesamtal för dig som är anhörig eller närstående till någon som har ett missbruk/beroende och som genomgår CRA-behandling.

Syftet med samtalen är att stärka och utöka dina färdigheter att uppnå välbefinnande samt att gå vidare i ditt eget liv och i relationen till den beroende.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd så ska du vända dig till Kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med en socialsekreterare för en eventuell ansökan och påbörja utredning.

Sök stöd för missbruk och beroende

Anhörigstöd behöver du inte biståndsbeslut för att påbörja, men du ringer och ansöker om samtal via Kundcenter på 063-14 30 00.

Testa om du ligger i riskzonen

Vill du göra en självskattning för att se om du ligger i riskzonen för ett missbruk/beroende rekommenderar vi att du fyller i något av följande formulär. Det kan du göra på egen hand.

7-15 poäng indikerar riskbruk.
16-20 poäng indikerar skadligt bruk.
Över 20 poäng indikerar beroende.

Vad du kan förvänta dig av oss på Nexus

Vi som arbetar på Nexus:

  • har en ”icke dömande” attityd. Det finns anledningar till varför människor mår och beter sig som de gör.
  • har ett strukturerat, konkret och målinriktat arbetssätt.
  • har störst fokus på ”här och nu” och framåt.
  • utgår från att miss­bruk/bero­ende är ett inlärt beteende och att man kan lära in nytt genom kraftfulla för­stärk­nings­system för beteenden som innebär drogfrihet.

Övrig hjälp som finns att få

Öppenvård för beroende på Östersunds sjukhus

Förutom den behandling inom öppenvården som kommunen kan erbjuda så finns det också beroendevård inom sjukvården.

Öppenvård beroende, Östersunds sjukhus

Sidan uppdaterad 2020-03-10