Riskbruk

Är du orolig för att du eller någon närstående är på väg in i ett beroende? Då kan du behöva hjälp att göra något åt det. 

Känner du oro för någon i din omgivning på grund av alkohol, droger, spel om pengar eller annan problematik kan du anmäla detta till kommunens kundcenter, 063-14 30 00

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Efter ett tag brukar dock problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta.

Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Tips på information om spel om pengar

Sidan uppdaterad 2023-02-02