Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar. I de flesta fall får du som är ensamkommande barn bo på kommunens HVB-hem eller i familjehem. Här får du information om hur det fungerar att bo på HVB-hem

Bra att veta för dig som är ensamkommande

Här under hittar du svaren på de vanligaste frågorna om det stöd du får.

Hur fungerar det där jag bor?

Som ensamkommande barn får du oftast bo i ett så kallat HVB-hem (Hem för vård eller boende). Boendet bemannas hela dygnet. Boendet ska fungera som en hemmiljö med trygghet, regler, rutiner och stöd för dig.

Du får hjälp med läxor och vardagens olika bestyr. Det ska finnas en meningsfull fritid med aktiviteter, och du ska få möjlighet att komma i kontakt med människor utanför hemmet för att kunna vara en del av samhället.

Vad gör en vägledare?

Personalen som arbetar på HVB-hem kallas för vägledare. Vägledaren ansvarar för den dagliga omvårdnaden och är en vuxen förebild och ett stöd för dig i vardagen.

Vägledaren arbetar för att du ska bli en del av samhället. Det gör hen bland annat genom att planera fritidsaktiviteter och utbilda i ekonomi, samhälle, miljö och hur man sköter sitt eget hushåll.

Vägledaren ska också berätta om normer, värderingar, traditioner, lagar, regler och myndigheter i det svenska samhället.

Varje vägledare är också kontaktpersonal åt enskilda ungdomar. Som kontaktpersonal har vägledaren ett särskilt ansvar att se till "sin" ungdoms specifika behov. Det innebär bland annat att arbeta med den individuella genomförandeplanen.

Går ensamkommande barn i skolan?

Alla barn och unga i kommunen ska erbjudas att gå i skola, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte.

Hur länge ska jag bo på HVB-hem?

När du först anvisas till kommunen utreder Migrationsverket om du kan få uppehållstillstånd. Samtidigt görs en utredning av vilka behov du har - om du ska bo i ett familjehem eller i ett HVB-hem.

Det går inte säga att exakt hur lång tid du bor där, eftersom det är omständigheterna som avgör. Det beror på hur gammal och självständig du är.

Vad innebär det att vara god man för ensamkommande barn?

Varje ensamkommande barn som kommer till Sverige får en god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. De har det juridiska ansvaret för dig och samarbetar med vägledare i frågor som rör dig.

Den gode mannen bevakar dina frågor och ser till att du har det tryggt och bra. Hen ser till att du får ID-handlingar, blir folkbokförd och hjälpa till med att öppna bankkonton. Gode mannen hjälper dig i alla kontakter med Migrationsverket.

Om du får permanent uppehållstillstånd ersätts den gode mannen av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Mer information för dig som är eller är intresserad av att bli god man.

Får jag vård eller stöd på HVB-hem om jag har ett trauma?

Ja, personalen är utbildad i att ge stöd. De får även regelbunden handledning och fortbildning.

Om det handlar om större behov av vård så är det Regionen som ansvarar för det. Personalen ansvarar då för att upprätta en kontakt med Regionen och informera dig.

Det samma gäller om du har andra behov av sjukvård eller tandvård.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vårt mål med din boendetid hos oss är att du ge dig förutsättningar för att du ska må bra och kunna klara av studier/arbete, ett eget boende och att kunna försörja dig själv.
Du kan förvänta dig att du upplever ditt boende som tryggt och att du får det stöd du behöver för att bli självständig. Vi ska bemöta dig med respekt och aktivt lyssna på dina synpunkter, funderingar och frågor.

Du får:

  • stöd och hjälp i att träna dig på praktiska färdigheter som hur det är att sköta ett hushåll; till exempel ekonomi, matlagning, städning.
  • stöd och hjälp i social träning.
  • en kontaktpersonal som stöder och under­lättar din introduktion och integration i det svenska samhället.
  • stöd och hjälp i att förstå dina rättigheter och skyldigheter, hur samhället fungerar samt om svenska normer och värderingar.
  • stöd och hjälp i att hitta en meningsfull fritid.
  • stöd och hjälp i att skapa dig ett socialt nätverk.
Sidan uppdaterad 2024-01-02