Vanliga frågor och svar om kriget i Ukraina

Här samlar vi vanliga frågor och svar om kriget i Ukraina och hur det påverkar Östersunds kommuns verksamheter.

Allmänt

Var hittar jag pålitlig information?

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. På den här sidan finns information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

Hur kan jag hjälpa till?

I vår e-tjänst kan du anmäla om du har husrum, kläder, hygienartiklar, transporthjälp eller annat att erbjuda inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina. I e-tjänsten fyller du i vilken typ av hjälp du har att erbjuda, och dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

E-tjänst: Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

Om du kommer på ytterligare saker du kan bidra med gör du enkelt ett nytt ärende i e-tjänsten. Om du råkade fylla i något galet eller bara vill justera något i ditt ärende, kontakta kommunens kundcenter så hjälper våra kommunvägledare dig.

Kontakta oss

Jag har anhöriga i Ukraina – vad ska de göra och vad kan jag göra för dem?

Om din anhörig är svensk medborgare vänder du dig till Utrikesdepartementet (UD).

Ukraina - Swedenabroad.se

Om din anhörig inte är svensk medborgare vänder du dig till respektive lands ambassad.

Se även Migrationsverkets information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.

Information med anledning av situationen i Ukraina - Migrationsverket.se

Hur ska jag prata med barn om deras oro?

Krisinformation.se har en särskild sida med frågor och svar för barn om oron för krig.

Kriget i Ukraina – frågor och svar för barn - Krisinformation.se

Rädda barnen har publicerat tips kring hur du pratar med barn om deras oro.

Så pratar du med barn om Ukraina - Raddabarnen.se

Säkerhet

Vad ska jag som privatperson tänka på i och med det säkerhetspolitiska läget?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Här kan du läsa deras aktuella information om vad privatpersoner kan tänka på i och med det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Kriget i Ukraina - MSB.se

Hur vet jag om jag klarar mig vid en kris?

Vi ska vara så pass förberedda att vi klarar oss en längre tid utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Här kan du läsa mer om hemberedskap:

Klarar du dig vid en kris? - Ostersund.se

Hur kan jag förbereda mig om krisen eller kriget kommer?

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Om krisen eller kriget kommer - Ostersund.se

Hur jobbar kommunen med krisberedskapsfrågor och civilt försvar?

Sedan 2015, när regeringen återinrättade ett totalförsvar, har Sverige arbetat aktivt med frågor om civilt försvar. Som invånare i kommunen kan du känna dig trygg med att kommunens säkerhetsavdelning som jobbar med frågorna hanterar dem enligt en plan som är fastslagen sedan länge och att allt är i sin ordning.

Hesa Fredrik

Vad är Hesa Fredrik?

Ljudsignalen ”Viktigt meddelande”, även kallad Hesa Fredrik, är en del av varningssystemet VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Syftet med VMA är att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Utomhusvarningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har utomhusvarningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om provet.

Viktigt meddelande till allmänheten - MSB.se

Varnings- och informationssystem i Sverige - MSB.se

Varför hör jag inte Hesa Fredrik?

Hesa Fredrik är först och främst en utomhusvarning. Det betyder att alla inte hör den inne i sina bostäder, beroende på husmaterial med mera. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för själva systemet.

Viktigt meddelande till allmänheten - MSB.se

Varnings- och informationssystem i Sverige - MSB.se

Skyddsrum

Vad gäller kring skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en karta över alla skyddsrum i landet. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Kommunen ansvarar för de skyddsrum som finns i våra fastigheter. MSB ansvarar för besiktningen av dem.

Skyddsrum - MSB.se

Frågor och svar om skyddsrum - MSB.se

Vad gäller kring skyddsrum i kommunens fastigheter?

Som fastighetsägare ansvarar kommunen för att förvalta de skyddsrum som finns i våra fastigheter. Till exempel på särskilda boenden, skolor och arbetsplatser.

I mitten av mars 2022 inleder kommunen en inventering som ska ge ett aktuellt underlag över skyddsrummen och dess funktionsduglighet. Till exempel status för utrustningen i skyddsrummet och i vilket allmänt skick som skyddsrummet är. Inventeringen ger också en lista på vilka skyddsrum som kan behöva åtgärdas. Det kan handla om mindre eller större åtgärder, till exempel att täta lister eller laga hål i väggar.

Syftet med inventeringen är att kommunen själv vill se hur funktionsdugliga skyddsrummen i våra fastigheter är.

Det är viktigt att känna till att det inte finns något som tyder på att vi kommer att behöva använda våra skyddsrum i närtid i Sverige, trots det försämrade säkerhetsläget i vår nära omvärld.

Sidan uppdaterad 2023-02-20