Biogas

Vit bil som tankar biogas.

Fotograf: Mats Lind

Biogas är ett förny­bart drivmedel och ett av de mest klimat- och miljö­vänliga bränsle­alter­nativen som finns idag.

Runt 350 gasfordon körs i Östersundsområdet varav 145 är Östersunds kommuns fordon. Enskilda personer, företag och organisationer har också möjlighet att använda biogas och dra nytta av alla de fördelar som bränslet medför.

Tanka biogas i Östersund

Du som östersundsbo eller förbipasserande kan tanka biogas vid Gövikens biogasstation på Lugnviksvägen 10. Följ skyltarna från rondellen vid Trond­heimsvägen-Arkivvägen (vid Länsmuséet).

Du hittar tankinstruktioner på stationen.

Vad kostar det att tanka?

Aktuellt biogaspris vid Gövikens biogas­station är: 19 kronor per kilo.

Du betalar med något av följande kontokort:

Kontokort som går att betala med

Företag kan ansöka om företagskort:
Ansök för företagskort

Driftstörningar

Inga planerade eller akuta driftstörningar vid biogasstationen inrapporterade


Så här tankar du

Varning: Vid biogasstationen i Göviken kan du endast tanka biogas (metan). Det går inte - och är dessutom farligt, att försöka tanka gasolbilar (LPG) med biogas.

Sidan uppdaterad 2022-12-06