Stadsnät

Varje hushåll som är anslutet till ett öppet stadsnät väljer helt fritt mellan olika leverantörer av nättjänster. Det innebär att nätinfrastrukturen och tjänsterna är helt separerade och du kan fritt välja mellan olika leveran­törer och deras utbud.

IP-Only Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster äger och ansvarar för den fysiska infrastrukturen i stadsnätet i form av fiberoptiska kablar men också för den utrustning som behövs för att det ska gå att leverera högkvalitativa tjänster. Nätet fungerar som en marknadsplats där slutkunderna väljer fritt bland leverantörerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-05-31