Cykelmätning

På fyra olika platser i Östersund mäter vi passerande cyklister. Ett av målen i kommunens klimatarbete är att cykel och gång ska stå för 40 procent av resorna år 2030.

Mätpunkterna finns vid:

  1. Badhusparken
  2. Havremagasinet
  3. Rådhusgatan
  4. Stuguvägen
  5. Brunflovägen

Statistik

Antal cykelpassager i Badhusparken per år:

År

Antal passager

Förändring i %
jämfört med 2012

2012

333 646

-

2013

353 292

5,9 %

2014

361 972

8,5 %

2015

360 234

8,0 %

2016

370 495

11,0 %

2017

353 118

5,8 %

2018

370 129

10,9 %

2019

346 065

3,7 %

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-05