Cykelmätning

På fem olika platser i Östersund mäter vi passerande cyklister. Ett av målen i kommunens klimatarbete är att cykel och gång ska stå för 40 procent av resorna år 2030.

Mätpunkterna finns vid:

  1. Badhusparken
  2. Havremagasinet
  3. Rådhusgatan
  4. Stuguvägen
  5. Brunflovägen

Pilotprojekt om cykelflödesmätning

Östersunds kommun är under 2020 och 2021 med i VTIs pilotprojekt för enhetliga cykelflödesmätningar. Kommunen kommer därmed få ökad kunskap om hur det cyklas i Östersund.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-09