Cyklistvelometern - enkät om cykling

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen ur ett cykelperspektiv. 2020 visade enkäten att cyklisterna i Östersund var bland de mest nöjda i Sverige!

Undersökningen genomförs vartannat år av föreningen Cykelfrämjandet. Resultat på kommunnivå presenteras för de kommuner som har fått in tillräckligt stort antal svar på enkäten i förhållande till invånarantal.

Cyklistvelometern 2022

Östersunds kommun hamnade mycket glädjande på andra plats i kategorin medelstora kommuner! På första plats hamnade Karlstads kommun.

Cyklistvelometern 2020

Resultatet från enkäten som genomfördes 2020 visar att Östersund rankas som nummer 3 av 17 mellanstora kommuner när det gäller nöjdhet. Östersunds kommun får 3,24 i totalpoäng, vilket ger betyg C.

Det som hindrar östersundsborna från att cykla mer än vad de gör idag är bland annat vädret, svårighet att transportera varor, otrygga trafiksituationer och att det ibland är för långa avstånd.

Hela 233 personer svarade på enkäten om hur det fungerar att vara cyklist i Östersunds kommun. Cyklistvelometern ger en värdefull bild av hur man som cyklist upplever förutsättningarna i kommunen. Resultatet kan också jämföras med andra kommuner och är ett viktigt underlag för fortsatt utveckling av cykeltrafiken.

Nationella resultat i Cyklistvelometern 2020

Resultat för Östersund i Cyklistvelometern 2020

Cyklistvelometern 2018

Resultatet från enkäten som genomfördes 2018 visar att cyklisterna i Östersund är bland de mest nöjda i Sverige. Hela 170 personer svarade på enkäten om hur det fungerar att vara cyklist i Östersunds kommun. 

Några av de frågor som Östersunds kommun hamnade i topp är:

  • Cykelparkeringarna ger en bra möjlighet att låsa fast cykeln
  • Cykling ges tillräckligt hög prioritet i infrastrukturplaneringen i min kommun
  • Det finns en bra skyltning av cykelvägar
  • Drift och underhåll av cykelvägar sköts väl på sommaren

Det finns även frågor som inte får lika höga betyg:

  • Det finns en bra möjlighet att kombinera cykel med kollektivtrafik
  • Drift och underhåll av cykelvägar sköts väl på vintern

Nationell rapport om Cyklistvelometern 2018 Pdf, 6 MB.

Resultat för Östersund i Cyklistvelometern 2018

Sidan uppdaterad 2022-10-21