Europeiska trafikantveckan

Europeiska trafikantveckan är en årligt återkommande kampanj som syftar till att införa och främja hållbara transportlösningar och ge fler möjlighet att pröva alternativ till bilen. Östersund har deltagit i kampanjen varje år sedan starten 2002.

Årets uppmaning är ”Var smart – res smart!” och uppmuntrar oss att välja transportsätt med låga eller inga utsläpp. Det är framförallt aktiva transportsätt - som promenader och cykling men också kollektivtrafik och samåkning.

Fossilfria och smarta resor för alla innebär låga utsläpp och effektiva transporter. För att nå dit krävs insatser inom många områden, till exempel smarta digitala lösningar som underlättar resande, göra det lättare och säkrare för cykel- och gångtrafikanter, teknikomställning av fordonsflottan, utveckling av kollektivtrafiken, resfria möten och samåkning.

Europeiska trafikantveckan belyser det viktiga omställningsarbetet som behövs, och pågår, för att vi som region och kommun ska nå det uppsatta målet om ett fossilbränslefritt 2030.

Europeiska trafikantveckan arrangeras årligen den 16-22 september av Östersunds kommun med partners. Kampanjen, som internationellt kallas European Mobility Week, omfattar ett stort antal länder i Europa. 2019 deltog 3 135 städer i 50 länder och i Sverige deltog 62 kommuner.

Program 2020

Under veckan arrangeras Klimatseminariet (torsdag 17/9) med intressanta föreläsningar och utdelning av Östersunds kommuns miljöpris. Kommunen kommer också under fredagen 18/9 tacka alla som cyklar.

På gång i kommunen:

  • Parkeringsledningssystem i centrum.
  • Ny elbusslinje mellan Valla och Odenskog.
  • Green flyway.
  • Fler cykelmätare uppsatta.
  • Östersund är pilotkommun i ny kartläggning och mätning av cykeltrafik.
  • Östersund är pilotkommun i ett nordiskt digitaliseringsprojekt kring hållbara resor.

Mer info och inspo

På grund av Covid-19 sker mycket av trafikantveckan 2020 digitalt. Kolla in instagramkontot Östersunds kommun länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom kommunens hållbarhetsgrupp tar hand om den här veckan!

Östersund - Segrare i Europeiska trafikantveckan 2014

Östersund – Bästa arrangör av Europeiska trafikantveckan 2014 

I mars 2015 vann Östersund priset som bästa arrangör av Europeiska trafikantveckan 2014. Det var tredje året i rad som Östersunds kommun var finalist i Europakommissionens pris­ut­delning för städer som deltagit i kampanjen.

Se filmen om Östersunds kommuns arbete med hållbart resande som gjorts av Europakommissionen!


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-16