Kollektivtrafik

I Östersund utvecklar vi kollektivtrafiken. Just nu jobbar vi med laddställen för elbussar.

Stadstrafiken och flygbussarna i Östersund körs av Vy buss AB.

Regiontrafiken utanför Östersund sköts av Länstrafiken. I huvudsak körs trafiken av Trönderbilene och Centrala buss och deras underentreprenörer.

Länstrafiken är en del av Region Jämtland Härjedalen och ligger under den regionala utvecklingsnämnden.

Sidan uppdaterad 2023-04-20