Elbussar

Foto på en elbuss vid ändhållplatsen i Torvalla Centrum.

Östersunds kommun satsar på miljövänliga elbussar. Det gör vi för att kunna nå kommunens mål att bli fossilbränslefria och energieffektiva till 2030. Elbussarna körs på lokalproducerad och förnybar el.

Sedan mars 2018 rullar elbussar på Östersunds gator. Nu finns det sex elbussar i trafik. Elbussarna ingår i ett så kallat klinikprovsavtal mellan Vy Buss, tidgare Nettbuss, och Scania. Det går ut på att bussarna är den del i en testverksamhet - fast i ordinarie verksamhet.

Östersunds kommuns satsning på elbussar sker i samarbete med Vy Buss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen, Jämtkraft, Trafikverket och Krokoms komkun.

Elbussarna bidrar till en attraktivare stadsmiljö genom mindre buller och luftföroreningar, vilket är välkommet för både resenärer, chaufförer och närboende. Dessutom har de en lägre klimatpåverkan än dagens bussar. 

Hur fungerar elbussarna?


På ändstationerna, i Torvalla och Brittsbo, byggdes det under 2017 laddstationer. Elbussarna laddas där i cirka sex minuter via en så kallad pantograf. Det är Östersunds kommun som bygger laddningsstationerna, med stöd från Trafikverkets Stadsmiljöavtal som syftar till att skapa hållbara städer.

Elbussarna har nu rullat i Östersund i snart tre år och har utsatts för både väldigt kalla temperaturer under vintern och väldigt varma temperaturer under sommaren och de har fungerat mycket bra.

Vart går elbusslinjen?

Elbussarna trafikerar linje 6 och har ungefär samma sträckning som gamla linje 6 hade från Torvalla till centrum. Från centrum har nya linje 6 ersatt gamla linje 2 till Lugnvik, och har sedan förlängts från Lugnvik till Sånghusvallen och Brittsbo. Linje 6 har cirka 100 avgångar varje dag.

Linje 1 går från Valla centrum till Odenskog.

Ny elbusslinje

Under 2020 har nya laddstationer byggts i Valla och Odenskog med stöd av Trafikverkets Stadsmiljöavtal. Från och med 11 januari 2021 kommer linje 1 och även linje 9 vissa tider att trafikeras med 2 elbussar från linje 6 i väntan på att fyra nya elbussar kommer till Östersund till sommaren 2021. Dessa är inte testbussar, utan fabriksnya elbussar.

Tidslinje

2016: Hållplatsen i Brittsbo började byggas.

2017: Laddstationerna på ändhållplatserna byggdes.

2018: Tre elbussarna togs i bruk och elbusslinjen invigdes.

2019: Ytterligare tre elbussar togs i bruk

2020: Laddstationer i Valla och Odenskog byggs.

2021: Elbussar på linje 1 och linje 9 under vissa tider.

Sidan uppdaterad 2021-07-27