Vätgas

I dagsläget används inte vätgas som drivmedel i Östersund men är ett intressant alternativ för framtiden. Det skulle kunna tillämpas som komplement till de befintliga drivmedelsslagen.

Vätgas är ett intressant alternativ eftersom bränslecells­bilar är tysta, har lång räckvidd och ger inga lokala utsläpp. Från avgasröret kommer inget annat än vatten­ånga vilket innebär nollutsläpp. Vätgas är därför ett bra komplement till el och biodrivmedel.

Under 2014 genomförde Sweco en förstudie för Green Highway-projektet om möjligheten att producera vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas i Östersund.

Framsidan på publikationen "Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas" 

Ladda ner förstudien "Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas"

Sidan uppdaterad 2022-12-06