Viadukt vid Minnesgärdet

3D-ritning över viadukten över järnvägen

Kommunen uppför just nu en viadukt över järnvägen från Nedre Vattugatan till Storsjö strand. Arbetet är en del i utvecklingen av området Storsjö strand.

Karta över viaduktens placering

Viadukten blir en förlängning av Nedre Vattugatan och anläggningen kommer att bestå av tre huvuddelar:

  1. en anslutning mot Bangårdsgatan i form av en cirkulationsplats
  2. en bro över järnvägen
  3. en anslutning mot Storsjöstråket

Tidsplan

När
Vad
Sommaren 2016Terrassering för vägarbetet
Sommaren 2016Gjutning av bottenplatta för brostöd, fyra pelare och två landfästen

Augusti 2016

Byggnation av ny korsning Bangårdsgatan - Nedre Vattugatan

November 2016Lansering av stålbro
Sommaren 2017Viadukten färdig
Sidan uppdaterad 2017-11-30