Häckar och buskage

Du som äger en fastighet och vi på Östersunds kommun ansvarar tillsammans för att se till så trafikmiljön i ditt bostadsområde är trygg, säker och funktionell. Här kan du läsa mer om ditt ansvar för att hålla träd, buskar och häckar i trafiksäkert skick.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv!

Som tomtägare bör du sköta din tomt så att inte växtligheten på tomten skymmer sikten för trafikanter eller blir så bred att den tar upp gångbanan och därmed tvingar gående ut i gatan.

Tänk även på att skymmande växtlighet kan bli ett hinder för snöröjningen, vilket innebär att din gata kan få sämre snöröjning om häckar, buskar och träd är i vägen för fordonen.

Klipp gärna häcken varje år för att vara säker på att den inte blir en trafikfara.

Om du ser ett träd eller annan växtlighet som är uppenbart trafikfarligt eller farligt på annat sätt - kontakta oss på kommunen omgående.

För dig som har hörntomt

Du som har hörntomt har ett särskilt ansvar för att dina buskar och träd inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

  • Har du en hörntomt som gränsar ut mot körbana ska ”sikttriangeln” gå tio meter in.
  • Har du en hörntomt som gränsar mot en gång- och cykelbana ska sikttriangeln gå 2,5 meter in.
  • Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter inom sikttriangeln.

Cykelvägskorsning: Samma krav som för gatuhörn gäller - oavsett om det handlar om två cykelvägar som korsar varandra eller om en cykelväg korsar gatan. Även här bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan inom sikttriangeln.

Du kan läsa mer och se bilder i broschyren "Klipp häcken" som finns som pdf längst ner på sidan.

För dig som har utfart mot gata

Om din tomt gränsar mot en gata bör du se till att dina växter sträcker sig högst 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.​

Du kan läsa mer och se bilder i broschyren "Klipp häcken" som finns som pdf längst ner på sidan.

För dig som har tomt intill gata

För att träd inte ska bli trafikfarliga får grenarna inte sträcka sig ut för lågt över gång-, cykel- eller körbanor. Den fria höjden bör vara:

  • 2,5 m över gångbana
  • 3,2 m över cykelväg
  • 4,6 m över körbana
Du kan läsa mer och se bilder i broschyren "Klipp häcken" som finns som pdf längst ner på sidan.

Tänk på trafiksäkerheten redan när du planterar

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt ifrån vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Plantera på visst avstånd från tomtgränsen

Om du planterar stora buskar och träd bör du placera dem minst 2 meter innanför din tomtgräns. Häck- och buskplantor bör du placera minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Du kan läsa mer och se bilder i broschyren "Klipp häcken" som finns som pdf längst ner på sidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-23