Renhållning och snöröjning

Människor promenerar längs gågatan en vinterdag

Östersunds kommun sköter om snöröjning, sandning, sopning och städning längs ett stort antal gator och vägar i kommunen. Detta är viktigt såväl för trafiksäkerheten som för trivseln.

  • Snöröjning och sandning
    Kommunen ansvarar för snöröjning och sandning av gator och vägar i kommunen. Här kan du läsa mer om vårt vinterväghållningsarbete.
  • Sopning av gator och vägar
    Under sommar och höst städar vi gator och vägar i Östersunds kommun för att de ska hållas fria från grus och skräp.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-18