Snöröjning och sandning

Snöröjningsfordon kommer längs gata. Snöhög i förgrunden.

När snön och halkan kommer får kommunen många frågor om snö­röj­ning och halkbekämpning, varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid eller inte röjs alls.

Snöröjning​

När börjar ni ploga och när är det klart?​

Vi börjar ploga prioriterade gång- och cykelvägar vid 3 cm nysnö (4 cm om det fortfarande snöar), och övriga gator och vägar vid 5 cm nysnö (7 cm om det fortfarande snöar).

När plogning är klar beror på när snön faller och snöröjarna blir utringda. Om det har kommit så mycket snö att vi ska köra hela snösvängen och ploga hela staden tar det 8-12 timmar.Då är cirka 60 maskiner och bilar ute och plogar.Om det bara har kommit så mycket snö att prioriterade vägar ska plogas ska vi vara klara på runt fem timmar.

För att förenkla resandet till och från jobb och skola finns en ambition om att plogningen gärna ska vara klar till klockan 06:30 eller 16:30 men det beror såklart på när det börjar snöa och hur mycket som kommer.

Busshållplatser plogas också i samband med att gatan plogas, men ofta av en annan maskin. Vi handskottar väderskydd vid behov.

Hur länge tar det innan ni kommer och plogar där jag bor?​

Kontakta vårt kundcenter för aktuella uppgifter om vad som händer med snöröjningen där du bor.

I vilken ordning plogas gatorna?​

Vi börjar ploga huvudgator och bussgator plogas först och sedan tar vi lokalgator. Eftersom plogningen sker parallellt i flera olika distrikt kan ibland mindre gator vara plogade före större gator.

Varför har ni plogat igen min garageuppfart?​

Vi försöker minimera snösläppet när vi plogar men tyvärr har vi inte möjlighet att öppna upp alla garageuppfarter. Du som äger fastigheten får själv fördela snön längs plogkanterna vid sidan av din infart.

Kom ihåg att du inte får lägga ut snö från din egen tomt på gatan, trottoaren eller i parken!

Varför har ni inte plogat hela gatan?

Om en bit av gatan inte har blivit plogad kan det bero på att bilar varit parkerade där. En annan vanlig anledning är att skymmande växlighet varit ett hinder för snöröjnings­fordonen. Tänk på att du som äger en tomt eller fastighet har ett ansvar för växlighet som sticker ut över tomtgränsen, sköter du det inte rätt kan det innebär att din gata får sämre snöröjning.

När hyvlas vägen?​

När det blir spårigt och knottrigt isriver vi vägen med en väghyvel. En traktor tar då även bort plogkanten som uppstår vid korsande gator och vid garageinfarter.

Om det är kallare än -20 grader kan vi inte hyvla på grund av risk för skador på maskinerna.

När kör ni bort snön?

I de centrala delarna av Östersund kör vi bort snön efter nästan varje plogning. Detta sker oftast dagen efter plogning med hjälp av snöslunga och lastbilar. Vid behov forslar vi även bort snö från gatorna utanför centrum.

På gator i bostadsområden forslar vi bort snön när gatans bredd blivit mindre än 4 meter.

Sandning

Kommunen ansvarar för att sanda de flesta gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser. Vi sandar gator samt gång- och cykelvägar med krossat stenmaterial. Vid svårare väglag används även natursand med inblandat vägsalt. Huvudgator, bussgator och de stora cykelvägsstråken sandas först.

Ansvaret för att sanda gångbanor och trottoarer ligger dock många gånger på den som äger fastigheten i anslutning till gångbanan eller trottoaren.

När sandar ni?

Sandning och annan halkbekämpning sker helt behovsstyrt. Om du vill anmäla behov av sandning kontaktar du Kundcenter.

Var kan man hämta sand?

Du som äger en fastighet kan hämta sand gratis vid återvinningscentralerna i Östersund och Brunflo. I Lit (bakom brandstationen) och vid Lövsta IP på Frösön. Du kan hämta sand dygnet runt.

Observera att sanden i sandlådorna som ställs ut på kritiska ställen längs med gatorna inte är till för privat bruk (egen infart eller gångbana), utanför att underlätta vid färd på gatan!

När sopar ni upp sanden och vad händer med den?

Vi sopar upp sanden när snö och is försvunnit. Sandupptagningen sker i omgångar och vi måste vänta tills det inte är minusgrader längre eftersom sanden måste blötas först för att det inte ska damma. Därför börjar vi oftast ta upp sanden först en bit in på förmiddagarna.

Får jag själv sopa ut sanden från gångbanan?​

Ja, det går bra, så länge du sopar ut sanden från gångbanan innan vi kommer för att sopa vårsanden.

Ditt ansvar för att sanda

Du som äger en fastighet är skyldig att sanda gångbanan (trottoaren) utanför ditt hus.

Läs mer i våra föreskrifter om gångbanerenhållning.

Du kan hämta sand till gångbanan eller trottoaren gratis vid återvinningscentralerna i Östersund och Brunflo, samt i Lit (bakom brandstationen) och vid Lövsta IP på Frösön. Du kan hämta sand dygnet runt.

Observera att sanden i sandlådorna som ställs ut på kritiska ställen längs med gatorna inte är till för privat bruk (egen infart eller gångbana), utanför att underlätta vid färd på gatan!

När vädret är växlande

Kommunens beläggningsingenjör Kenneth Winterqvist har arbetat med de här frågorna i över 40 år - så han vet vad han talar om. I videon här ovanför berättar han om hur Östersunds snöröjning fungerar, och vad som kan ställa till problem.

I videon finns också svar på några vanliga frågor när det gäller vinterunderhållet på våra gator och vägar.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-11-07