Så här jobbar vi med gator och vägar

Flygfoto över Lillängerondellen

Östersunds kommun ansvarar för drift och underhåll samt nybyggnation av kommunala gator, vägar, cykelvägar, parkeringsplatser och gatu­belys­ning i tätorterna.

För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare. Vägföreningar och vägsamfällig­heter är väghållare och ansvariga för sina egna vägar och enskilda vägarna på landsbygden.

För gångbanor inom detaljplanelagt område är fastighetsägare ansvariga för renhållning och halkbekämpning. Om gångbana inte finns gäller ansvaret för det utrymme
som behövs utanför fastigheten.

Felanmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-30