Snöröjning och sandning

Snöröjningsfordon kommer längs gata. Snöhög i förgrunden.

När snön och halkan kommer får kommunen många frågor om snö­röj­ning och halkbekämpning, varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid eller inte röjs alls. Här finns svaren på de vanligaste frågorna när det gäller snöröjning och sandning.

Vanliga frågor om snöröjning​

När börjar kommunen ploga och när är det klart?​

Vi börjar ploga prioriterade gång- och cykelvägar vid 3 cm nysnö (4 cm om det fortfarande snöar), och övriga gator och vägar vid 5 cm nysnö (7 cm om det fortfarande snöar).

När plogning är klar beror på när snön faller och snöröjarna blir utringda. Om det har kommit så mycket snö att vi ska köra hela snösvängen och ploga hela staden tar det 8 - 12 timmar. Då är cirka 60 maskiner och bilar ute och plogar. Om det bara har kommit så mycket snö att prioriterade vägar ska plogas ska vi vara klara på runt fem timmar.

För att förenkla resandet till och från jobb och skola finns en ambition om att plogningen gärna ska vara klar till klockan 06:30 eller 16:30 men det beror såklart på när det börjar snöa och hur mycket som kommer.

Busshållplatser plogas också i samband med att gatan plogas, men ofta av en annan maskin. Vi handskottar väderskydd vid behov.

Vad är fastighetsägares ansvar när det gäller snö?

Som fastighetsägare får du inte skotta ut snö på trottoaren, gatan eller i en park. Du som äger fastigheten får själv fördela snön längs plogkanterna vid sidan av din infart.

Du har inte ansvar att snöröja på trottoaren i anslutning till din fastighet. Observera dock att alla trottoarer snöröjs inte på vinter.

I vilken ordning plogas gatorna?​

I första hand plogar vi prioriterade gång- och cykelvägar. När det gäller gator med fordonstrafik börjar vi ploga huvudgator och bussgator först och sedan tar vi lokalgator. Eftersom plogningen sker parallellt i flera olika distrikt kan ibland mindre gator vara plogade före större gator.

Varför hinner kommunen inte med när det snöar mycket?

I de flesta fall kommer det 5 till 7 centimeter snö under ett snöfall. Utifrån det har vi räknat ut hur många maskiner vi behöver för att röja alla områden. Vi har i dag delat in de områden vi snöröjer i distrikt. Varje distrikt ska ta 8 till 9 timmar att ploga så vi har 65 distrikt.

Ibland kommer det mer snö än så under ett snöfall. Vi hinner då inte med att hålla alla gator och vägar i det skick vi önskar eftersom vi har beräknat antalet maskiner och distrikt utifrån normalt snöfall. Vi önskar att vi alltid kunde hålla efter gator och vägar perfekt även vid större snöfall. Men vi kan inte planera snöröjningen utifrån undantagstillfällen eftersom den är finansierad med skattemedel.

Varför har kommunen plogat igen min garageuppfart?​

Vi försöker minimera snösläppet när vi plogar men tyvärr har vi inte möjlighet att öppna upp alla garageuppfarter. Du som äger fastigheten får själv fördela snön längs plogkanterna vid sidan av din infart.

Kom ihåg att du inte får lägga ut snö från din egen tomt på gatan, trottoaren eller i parken!

Varför har kommunen inte plogat hela gatan?

Om en bit av gatan inte har blivit plogad kan det bero på att bilar varit parkerade där. En annan vanlig anledning är att skymmande växlighet varit ett hinder för snöröjnings­fordonen. Tänk på att du som äger en tomt eller fastighet har ett ansvar för växlighet som sticker ut över tomtgränsen, sköter du det inte rätt kan det innebär att din gata får sämre snöröjning.

När hyvlas vägen?​

När det blir spårigt och knottrigt isriver vi vägen med en väghyvel. En traktor tar då även bort plogkanten som uppstår vid korsande gator och vid garageinfarter.

Om det är kallare än -20 grader kan vi inte hyvla på grund av risk för skador på maskinerna.

När kör kommunen bort snön?

I de centrala delarna av Östersund kör vi bort snön efter nästan varje plogning. Detta sker oftast dagen efter plogning med hjälp av snöslunga och lastbilar. Vid behov forslar vi även bort snö från gatorna utanför centrum.

På gator i bostadsområden forslar vi bort snön när gatans bredd blivit mindre än 4 meter.

Hur planerar kommunen budgeten för snöröjning?

När vi gör budgeten för årets snöröjning ser vi tio år bakåt i tiden och hur det sett ut under de åren. Efter det ser vi framåt och vad vi tror kommer hända. Därefter gör vi budgeten. De senaste sju åren (bortsett från 2018 och 2019) har vi haft överskott på vår budget för snöröjning. Vi har alltså planerat för något mer resurser än vi behövt.

Vanliga frågor om sandning

Vilken sandning ansvarar kommunen för?

Kommunen ansvarar för att sanda de flesta gator, gång- och cykelvägar samt buss­håll­platser. Vi sandar gator samt gång- och cykelvägar med krossat stenmaterial. Vid svårare väglag används även natursand med inblandat vägsalt. Huvudgator, bussgator och de stora cykelvägsstråken sandas först.

Varför går det inte att spara en osandad yta för oss sparkåkare?

Våra sandspridare gör att sand sprids över en större yta vilket gör det svårt att spara en sida för att sparkar ska kunna glida lätt. Dessutom är det vårt ansvar att minimera risken att någon halkar och skadar sig vilket gör att vi måste sanda hela bredden. 

När sandar kommunen?

Sandning och annan halkbekämpning sker helt behovsstyrt. Om du vill anmäla behov av sandning kontaktar du Kundcenter.

Vilket ansvar har fastighetsägare för sandning?

Du som äger en fastighet är skyldig att sanda gångbanan (trottoaren) utanför ditt hus.

Läs mer i våra föreskrifter om gångbanerenhållning.

Du kan hämta sand till gångbanan eller trottoaren gratis vid återvinningscentralerna i Östersund, Brunflo och Lit samt vid Lövsta IP på Frösön.

Observera att sanden inte är till för privat bruk (egen infart eller gångbana), utan endast för att sanda gångbanan (trottoaren) utanför ditt hus.

När sopar kommunen upp sanden och vad händer med den?

Vi sopar upp sanden när snö och is försvunnit. Sandupptagningen sker i omgångar och vi måste vänta tills det inte är minusgrader längre eftersom sanden måste blötas först för att det inte ska damma. Därför börjar vi oftast ta upp sanden först en bit in på förmiddagarna.

Får jag själv sopa ut sanden från gångbanan?​

Ja, det går bra, så länge du sopar ut sanden från gångbanan innan vi kommer för att sopa vårsanden.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-13