Gatubelysning

Modern gatubelysning lyser upp gång- och cykelväg och bilväg i dimman

Det finns cirka 20 000 gatlyktor som lyser upp gator och miljöer i kommunen. Cirka 15 000 av dessa ägs och underhålls av kommunen medan resten sköts av väglyseföreningar och Trafikverket.

Just nu lyser inte gatlyktorna här...*

... men vi vet om det och vi felsöker och åtgärdar.

Erikslund:

Längs Erikslundsvägen

Frösön:

Längs Byvägen från Ladängen och mot Berge

Fyrvalla/Remonthagen:

Längs cykelvägen utefter Fyrvallvägen från Fyrvalla till Sadelstigen. Belysningen även släckt runt Remonthagen.

Lit:

Lägdvägen-Skogsvägen, Norrgårdsvägen, Länsmansvägen, Kyrkvägen-Bodavägen

Söder:

Gång- och cykelvägen förbi travet, mellan Krondikesvägen och Odenskogsvägen

Tandsbyn:

Flera lyktor längs Författarvägen

Torvalla by:

Flera lyktor längs Opevägen. gång- och cykelbanan

* Alla enstaka slocknade gatlyktor lägger vi inte ut här. Se hur vi jobbar med att åtgärda gatlyktor

Felanmäl Trafikverkets gatubelysning

Det är Trafikverket som ansvarar för gatubelysningen längs:

  • E14 genom Brunflo
  • Vallaleden - Rödövägen genom Frösön
  • Vallsundsbron
  • Gång- och cykelvägen längs väg 604 från Vallsundsbron mot Slandrom

Felanmäl Trafikverkets gatubelysning genom att

Kontakta Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmäl kommunens gatubelysning

Om du upptäcker slocknade gatlyktor, som inte finns med i listan i orangea fältet ovan, är vi tacksamma om du gör en

Felanmälan: Gatubelysning

Vi är tacksamma om du felanmäler även enstaka felande gatlyktor.

Så här jobbar vi med slocknade gatlyktor

Av olika anledningar slocknar gatlyktor. Det kan vara brott på en elkabel i marken som drabbar hela kvarter. Sådana brott tar tid att hitta. De är också svåra att åtgärda vintertid. Då försöker vi fixa felet provisoriskt tills det går att gräva i marken.

Det kan också vara att "lampan har gått" i enstaka gatlyktor, det vill säga att själva ljuskällan behöver bytas ut. Det blir dyrt om vi skulle åka ut med en skylift för att byta en enstaka ljuskälla. Därför byter vi ut ljuskällor områdesvis enligt en underhållsplan. En månad senare går vi igenom området igen och kollar så att allt fungerar (det finns måndagsexemplar bland ljuskällor också!). Efter den kontrollen ska ljuskällorna hålla i 3 år då det är dags för ett nytt byte av ljuskällorna i hela området.

Enstaka slocknade ljuskällor i områden där vi snart ska byta alla ljuskällor, byter vi bara ut där behovet är stort, exempelvis vid korsningar, övergångsställen eller busshållplatser. Samma gäller om hela armaturer har gått sönder.

Övriga enstaka slocknade gatlyktor åtgärdar vi i mån av tid.

Vi släcker för bilar och tänder för människor

Vi lyser upp och skapar trygghet där gångtrafikanter och cyklister färdas, det vill säga på gång- och cykelbanor. Extra stark belysning är det vid övergångsställen, cykelöverfarter och busshållplatser.

Lika viktigt är det att släcka ned och ta bort belysning längs vägar som bara är tänkta att trafikeras av motorfordon, och där hastighetsbegränsingen är tämligen hög. Genom att ta bort gatubelysningen, gör vi dessa farliga vägsträckor mindre lockande för gångtrafikanter och cyklister. Motorfordon är ju dessutom utrustade med bra belysning så gatubelysning behövs ju inte för deras del.

Detta följer de regler och riktlinjer för gatubelysning som är politiskt beslutade för Östersunds kommun.

Klimatsmart arbete med belysning

För att klara av kommunens miljömål och för att jobba klimatsmartare har vi ett förnyelseprogram. Det innebär att vi varje år byter ut ett visst antal av de lampor - ljuskällor, som är gamla och drar mycket ström mot nya energisnåla ljuskällor.

Tack vare sådana projekt har vi kunnat sänka energiförbrukningen från cirka 8 200 000 Kwh till cirka 4 000 000 Kwh mellan åren 2008-2018, trots att staden Östersund har vuxit under perioden.

Under ett år byts 2 000-3 000 ljuskällor ut. En del av dem ingår i förnyelseprogrammet och en del byts ut för att de inte fungerar längre.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-15