Datumparkering

Datumparkeringen är till för att underlätta vid snöröjning, sandning och gatusopning. Det innebär att du nattetid måste ställa ditt fordon på olika sidor av gatan beroende på om det är udda eller jämnt datum.

Datumparkering gäller från 1 oktober till 31 maj mellan 00.00 och 07.00. Det påverkar bara dig som parkerar över natten inom zonen för datumparkering (se karta).

Om du parkerar på dagtid spelar det ingen roll vilken sida av gatan du står på, så länge det är tillåtet att parkera där.

Datumparkering är ett parkeringsförbud som innebär att du alla dagar under perioden 1 oktober till 31 maj, mellan klockan 00.00-07.00:

  • inte får parkera på sida med jämnt husnummer på natt med jämnt datum.
  • inte får parkera på sida med udda husnummer på natt med udda datum.

Kom ihåg att det vid vissa månadsskiften kan vara udda datum två dagar i rad!

Om du bryter mot reglerna för datum­parkering kan du få en parkerings­anmärkning.

Karta över zoner för datumparkering

Datumparkering gäller överallt inom det gulmarkerade området på kartan. Hela centrala Östersund, Lugnvik, Odensala, Torvalla och den tätbebyggda delen av Frösön. Klicka för att öppna bilden i förstorat läge

Exempel 1

Det är den 25 april och klockan är 23.00. Du ska parkera bilen över natten. Klockan 00.00 blir det den 26 april - ett jämnt datum. Denna natt, den 26 april, är det förbjudet att stå parkerad på den sida av gatan som har jämna husnummer fram till klockan 07.00. Parkera på den sida av gatan som har udda husnummer.

Exempel 2

Det är den 31 december och klockan är 23.00. Du ska parkera bilen över natten. Klockan 00.00 blir det den 1 januari - ett udda datum. Denna natt, den 1 januari, är det förbjudet att stå parkerad på den sida av gatan som har udda husnummer fram till klockan 07.00. Parkera på den sida av gatan som har jämna husnummer.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-09