Felparkering

Om du som trafikant bryter mot någon av de parkeringsregler som finns kan du få parkeringsböter. Storleken på boten beror på typen av överträdelse.

Parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Om du inte betalt parkeringsavgiften eller parkerat ditt fordon där du av olika anledningar inte får stå kan du få en:

  • parkeringsanmärkning - om du parkerat på gatumark
  • kontrollavgift - om du parkerat på privatägd mark

Parkeringsanmärkningar utfärdas av polisen och kommunens parkeringsvakter medan kontrollavgifter utfärdas av vaktbolag.

Om du fått en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift måste du betala den inom åtta dagar från att den utfärdades. Det är alltid den som står som ägare på fordonet som är skyldig att betala, även om det är en annan förare som felparkerat fordonet.

På parkeringsanmärkningen eller kontrollavgiften ska det alltid stå på vilket sätt du brutit mot parkeringsreglerna.

Överklaga

Du kan överklaga om du fått en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift om du anser att du inte brutit mot reglerna. Kontrollera först om det är en "Parkerings­anmärkning" eller en "Kontrollavgift" du fått:

  • Parkeringsanmärkning:
    En parkeringsanmärkning har polis eller kommunens parkeringsvakter utfärdat. Vill du bestrida en sådan är det alltid polisen du vänder dig till.
  • Kontrollavgift:
    En kontrollavgift överklagar du till direkt till den som utfärdat avgiften, vilket kan vara ett vaktbolag eller kommunen själva.

Du hittar alltid kontaktuppgifter till den som du ska överklaga hos direkt på din parkerings­anmärkning eller kontrollavgift. Ofta finns kontaktuppgifterna i en ruta i hörnet, eller längst ner.

Bortforsling

Om du parkerat ditt fordon så att det utgör ett hinder eller en trafikfara har kommunen och polisen rätt att forsla bort fordonet. Den som äger fordonet måste då betala kostnaden för detta.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-28