Karta trafikstörningar

På kartan här nedanför kan du se bygg- och anläggningsprojekt som ger omfattande eller långvariga trafikstörningar - nu eller i framtiden. Kartan är under uppbyggnad.

Zooma in på kartan för att se detaljer kring avstängda vägar och annan information. Klicka dig vidare för att läsa mer om själva projektet.

Bergsgatan Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markerad

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Det här ska vi göra:

  • Bredda befintlig gång- och cykelväg
  • Även bilvägen breddas något
  • Sätta upp ny belysning
  • Dela upp cyklister och gångare längs med Norra Strandvägen
  • Binda ihop Norra Strandvägen med Bergsgatan med en väg genom det lummiga skogspartiet. Uppe på Bergsgatan breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.
  • Förnya vatten- och avloppsledningar (Jämtkraft passar också på att förnya sina ledningar samtidigt)
  • Tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Per Magners väg.

När?

Bygget av den nya gång- och cykelvägen startade våren 2021.

  • Från och med 2 maj 2022 stängs Bergsgatan åter igen av.
  • Busstrafiken släpps på igen från och med 29 augusti.
  • Från och med 19 september öppnas vägen för allmänheten igen.
Bild av tidslinje

Klicka på tidslinjen så förstoras den.

Varför?

I takt med utbyggnade av området "bakom berget" behöver vi bygga ut gång- och cykelstråket och samtidigt förstärka vägen för att den ska klara ökad trafik.

Vi behöver stänga av eftersom vi spränger djupa schakt och förlänger ledningar i marken.

Alternativ körväg:

Du hittar alternativa körvägar på kartan över större trafikstörningar

Observera att cyklister och terränglöpare inte ska ta vägar som leder ner på den avstänga delen av Bergsgatan.

Personer som bor inom avstängt område har tillgång till sin fastighet under byggtiden.

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-06-10