Lotteritillstånd

Ideella föreningar kan enligt lotterilagen få lov att sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet. Detta kräver ofta tillstånd.

Ideella föreningar med hemvist i Östersund och som vill sälja lotterna inom kommunen kan söka tillstånd hos kommunen.

Ansök om lotteritillstånd

Om din förening vill anordna ett lotteri, ska ni vända er till Föreningsservice för att söka tillstånd. På uppdrag av Spelinspektionen är Föreningsservice tillstånds- och tillsynings­myndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

I Östersund är avgiften 300 kronor per tillstånd.

Blanketter för ansökan hittar du i e-tjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Det finns två blanketter i e-tjänsten: ansökan om enstaka lotteri, samt ansökan om treårigt tillstånd.

Blanketten skickas till:
Föreningsservice

Östersunds kommun
831 82 Östersund

Anmäl start av lotteri

När ni har beviljats lotteritillstånd, behöver ni anmäla start av lotteri inför varje nytt lotteri som anordnas under den treårsperiod som lotteritillståndet gäller.

Anmäl start av lotteri via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta gäller för att få starta ett lotteri

Allmänt

I lotterilagen och lotteriförordningen regleras lotteriverksamheten i Sverige. Det är den statliga myndigheten Spelinspektionen som kontrollerar att lagar och regler följs.

Föreningsservice i Östersunds kommun beviljar tillstånd för lotterier för föreningslivet i kommunen. Förutom tillstånd måste föreningen utse en lotteriansvarig. Föreningens ordförande är alltid huvudansvarig.

Lotteriet ska övervakas av en kontrollant, som Föreningsservice tillsätter.

Har din förening frågor eller funderingar, kontakta Kundcenter på 063-14 30 00.

Vem får starta ett lotteri?

För att en förening ska få ett lotteritillstånd måste man uppfylla vissa krav enligt lotterilagen.

§ 15 Tillstånd att ordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som

a) enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet

b) bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål

c) inte vägrar någon inträde som medlem

d) för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

I vissa fall behövs inget tillstånd:

§ 19 Om tillställningen/sammankomsten är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag. Försäljningsområdet är begränsat till det område vilket tillställningen/sammankomsten sker. Högsta insats 1/6000 basbelopp (ca 6 kr). Högsta vinstvärde 1/6 basbelopp (ca 6000 kr).

Som exempel på när anordnande av lotterier utan tillstånd kan ske är vid julskyltning, marknader, tipspromenader, syföreningsauktioner.

Vad är ett lotteri enligt lotterilagen?

§ 3 Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Lotteri är:

 1. lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande.
 2. marknads- och tivolinöjen.
 3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel.

Egentligt lotteri är:

ett sådant lotteri som anges i ovanstående § 3 punkt 1 och 2, med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Bingospel är ett lotteri:

 1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka.
 2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren på bingobrickan.
 3. och där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst.

Automatspel är:

 1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut en vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen.
 2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 4. skicklighetsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet.

Lotterier och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Avgifter

Det finns två typer av lotteritillstånd att ansöka. Dels ett tillfälligt, § 16, och ett som sträcker sig över 3 år. Vet föreningen om att man ska anordna fler lotterier under en treårsperiod, då ska man ansöka om ett 3-årstillstånd, § 17.

Tillfälligt lotteritillstånd

§ 16 Insatsbelopp (total lotteriintäkt) 1 kr och uppåt: 300:- + kontrollavgift

3-årigt lotteritillstånd

§ 17 Totalt insatsbelopp under en 3-årsperiod 20 basbelopp*: 300:- + kontrollavgift

Kontrollavgiften är 3% av de totala lotteriinkomsterna.

*Basbeloppet 2017 är 44 800 kronor. Kontrollavgiften för föreningen är 3% på de totala lotteriinkomsterna för varje redovisat lotteri, max 6000 kronor per lotteri.

Tillstånds- och registreringsavgifter faktureras av bokning/bidrag till föreningar efter det att anmälan kommit till oss. Kontrollavgiften faktureras efter lotteriredovisning.

Såhär går det till, steg för steg

1. Beslut om lotteri

Föreningens styrelse ska besluta om att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten.

2. Utse en lotteriansvarig

Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Lotteriansvarigas namn och kontaktuppgifter ska framgå i styrelseprotokollet.

3. Val av lotterityp – tillfälligt eller 3-årigt

Föreningens styrelse ska även välja vilken typ av lotteri man ska anordna – ett tillfälligt eller ett 3-årigt. Valet av lotterityp ska framgå i styrelseprotokollet. Värdet av vinsterna i lotteriet skall motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde.

4. Hämta ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter finns att beställa eller hämta hos Kundcenter, Rådhuset.

5. Skicka in handlingarna

Följande handlingar ska skickas eller lämnas till Bokning/Bidrag, Rådhuset, 831 82 Östersund, tillsammans med ansökan:

 • Föreningens stadgar*.
 • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret*.
 • Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte.

*Behövs inte sändas in om detta gjorts tidigare till Bokning/Bidrag.

6. Avgifter och slutredovisning

Avgifter för lotteritillståndet faktureras direkt efter att ansökan kommit till Bokning/Bidrag. Kontrollavgiften faktureras efter redovisningen. Senast två månader efter att lotteriet avslutats ska föreningen ha skickat in redovisningen till lotterikontrollanten, som i sin tur skickar den till Bokning/Bidrag.

Kontakt

Våra kontrollanter

Östersunds kommun har för närvarande 4 kontrollanter. Dessa är:

Bo Mårtensson tel. 063-51 33 58

Christer Wall tel. 063-91 0 88

Lena Haake tel. 070-361 60 88

Tomas Nielsen tel. 070-699 09 96

Länk till Spelinspektionen

https://www.spelinspektionen.se/länk till annan webbplats

Kontaktperson hos Föreningsservice

Lena Haake lena.haake@ostersund.se

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-26