Anläggningsutveckling

Bilden föreställer Medvinden på Storsjön och folk som åker skridskor och promenerar där.

Hur ska framtidens anläggningar se ut i Östersunds kommun? Vad har föreningarna och idrottsutövarna för behov och förutsättningar? Dessa var några av de frågor som rapporten för utveckling av idrottsanläggningar sökte svar på.

Läs rapporten i sin helhet

I december 2018 blev rapporten färdig.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. Pdf, 920.6 kB.

Utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytor i Östersunds kommun var ett projekt som pågick under 2018. Projektets syfte var att inventera, analysera och konkretisera utveckling av arenor, idrottsanläggningar och aktivitetsytor i Östersunds kommun.

Fokus för projektet var att ta fram en rapport för utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytor. Vi tog fram rapporten i nära dialog med kommunens idrottsföreningar och medborgare.

Rapporten ska vara vägledande i utvecklingen av idrottsanläggningar och aktivitetsytor den kommande 20-årsperioden. Målet är att skapa förutsättningar för att idrotta utifrån individens villkor. Alla ska kunna idrotta oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

 

Tidsplan

Bilden visar tidplanen för anläggningsutvecklingsprogrammet.

Klicka på bilden för att ladda ner tidsplanen.

Sidan uppdaterad 2022-04-13