Projektorganisation

Bilden föreställer en fotbollsspelares fot iförd fotbolsskor.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppgift att leda och samordna det förvaltningsövergripande arbetet med anläggningsprogrammet. Projektet var färdigt vid årsskiftet 2018/2019.

Projektorganisation

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bestod av Kultur- och fritidsnämnden.

Styrgrupp

Kultur- och fritidsförvaltningens chef, Kultur- och fritidsenhetens chef, samt projektledare.

Projektgrupp

Projektledare samt representanter från Kultur och fritid, Fastighet, Barn och utbildning, Trafik och park, Arenabyn, Park och fritid, Bad och camping, Tillväxt, Mark och exploatering.

Referensgrupp

Samverkansråd Idrott, Östersunds Idrottsråd, Jämtland Härjedalens Idrottsforbund, Föreningslivet - idrottsföreningar, specialförbund och arrangörer m.fl, barn och ungdomar, kommunens strateger (inom områderna tillgänglighet, folkhälsa, jämställdhet, miljö, integration), sakkunniga tjänstemän från berörda förvaltningar, kommunens politiska nämnder och råd.

Dialogforum

Anläggningsforum var projektets forum för medborgardialog.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-12