Friluftsverkstad

Bilden visar en affisch som gör reklam för friluftsverkstaden i Badhusparken 3 juni 2017 kl 11-15.

Friluftsvekstad - medborgardialog om kommunens friluftsliv

Friluftsverkstad var en serie workshops där vi presenterade kommunens arbete inom friluftsområdet för dig som medborgare. Det är viktigt för oss att diskutera och ta del av era tips och idéer om hur vi kan utveckla friluftslivet i Östersund.

De insamlade tipsen och idéerna tas med i arbetet med att ta fram ett friluftsprogram för Östersunds kommun.

 Tidigare träffar

Träff 1: Information och diskussion om friluftslivet

Oktober 2016. På denna träff fanns politiker och tjänstemän representerade från kommunen som bland annat berättade om varför vi genomför denna friluftssatsning. Även forskare Rosmarie Ankre från Mittuniverstitetet/E-tour delade med sig av preliminära resultat från friluftsvaneundersökningen. Medborgarna fick tillfälle att ställa frågor och diskutera friluftslivet i workshop-form.

Träff 2: Hur utvecklar vi friluftslivet i kommunen?

Juni 2017. På denna träff fanns politiker och tjänstemän på plats för att diskutera friluftsfrågor. Surfbukten och St. Olavsleden medverkade och bjöd på prova på-aktiviteter, kokkaffe och tipspromenad. Johan Nilsson höll föredrag om friluftsliv för personer med funktionsvariationer. Kommunen anordnade även en del tävlingar kopplat till friluftsliv.

Sidan uppdaterad 2018-02-19