Översyn av avgifter, bidrag och uthyrning

en bild på en gymnastikhall där flera personer utövar gymnastik

Foto: Göran Strand

Förutsättningarna för kommunens föreningar förändras. Därför pågår under 2019 ett arbete med att se över kommunens stöd och avgifter kopplat till idrottsföreningar. Till exempel bidrag och regler för uthyrning.

Projektet ska ge en god och samlad bild av hur kommunen ska utveckla:

  • Bidrag till kultur- och idrotts­föreningar/verksamhet
  • Hyresavgifter för till exempel idrottsanläggningar, planer och lokaler


Aktuellt just nu

Just nu är en remiss kring hyresavgifter för vuxna utskickad till föreningarna. Lämna in dina synpunkter senast 12 januari 2020.

I dialog med berörda föreningar ska kommunen ta fram en rapport. Rapporten kommer ligga till grund för hur kommunens bidrag, avgifter, normer och uthyrnings­principer för idrotts- och fritids­verksamhet ska se ut. Förslaget ska ge goda förutsättningar för medborgarna att ägna sig åt idrott och fysisk aktivitet.

Kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut om de ska anta rapporten preliminärt under början på 2020.

Idrottsforum 2019

Hur ser den moderna föreningen ut? Vilka bidrag och finansieringsmodeller behövs för att vi tillsammans ska kunna skapa mer rörelse för fler?

De frågorna kretsade Idrottsforum 2019 kring. Under Idrottsforum fick föreningarna i kommunen veta mer om framtida utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytor. De fick även vara med och föra dialog kring framtidens bidrag och subventioner för idrotten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-03