Idrottsforum 2019

Välkommen till en kväll då du som förening kommer få veta mer om hur kommunen planerar utveckla idrotts­anläg­gningar och aktivitets­ytor. Du kommer också få vara med och föra dialog kring framtidens bidrag och subventioner för idrotten.

Hur ser den moderna föreningen ut? Vilka bidrag och finansieringsmodeller behövs för att vi tillsammans ska kunna skapa mer rörelse för fler?

Idrottsforum 2019 följer upp rapporten Utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytor och kopplas till den översyn av bidrag och avgifter för idrottsföreningar, anläggningar som pågår nu under 2019. Du kommer bland annat få vara med och föra dialog kring framtidens bidrag och subventioner för idrotten.

Datum: Tisdag 2 oktober

Klockan: 18.00 - 21.30

Plats: Verket, Prästgatan 50, Östersund

Anmäl dig via mejl till: johan.burger-hyllienmark@ostersund.se

För: idrottsföreningar och arrangörer/föreningar

Program för idrottsforum

18.00 Varmt välkomna!
Pelle Lundgren, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, och Johan Bürger Hyllienmark, projektledare.

18.05 Hur planerar kommunen att utveckla idrottsanläggningar och aktivitetsytor?
Pelle Lundgren och Fredrik Lindberg, projektledare för Arenabyn, informerar.

18.30 Hur skapar vi attraktiva idrottsföreningar i Östersund utifrån Strategi 2025?
Matt Richardson, distriksidrottschef Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund

19.00 Mingel och nätverksmiddag

19.30 Nuläge Östersund, Bidrag och subventioner kopplat till idrott och fysisk aktivitet i Östersunds kommun
Johan Bürger Hyllienmark, projektledare idrottsstrategiska frågor Östersunds kommun

20.00 Workshop och öppet forum utifrån bidrag och avgifter koplat till idrott och fysisk aktivitet i Östersunds kommun

20.50 Digital summering av Workshop och öppet forum

21.20 Sammanfattning och nästa steg...

21.30 Avslutning och tack för idag!

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-19