Utveckling av ny kulturstrategi

kollage av bilder med musik, umgänge, instrument och teater. I mitten en lapp där det står "Ny kulturstrategi" Din möjlighet att påverka framtiden 

Kultur berör oss alla och finns ständigt runt om oss i vår vardag. Förutom i toner och penseldrag finns kulturen också i skolans läroplan, i den dagliga verksamheten på äldreboenden och i arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Nu tar vi fram en ny kulturstrategi, och vi behöver din hjälp.

Den nya kulturstrategin ska sätta en riktning för hur kulturlivet kan se ut i Östersund. Det handlar om att skapa förutsättningar, utveckla existerande kulturverksamhet och bidra till ett kreativt, flödande och brett kulturliv.

Hur ska det gå till?

Jo, så här tänker vi:

Vi har spanat på nuläget

Arbetet tog avstamp från en nulägesanalys som gav en översikt över hur situationen var när vi startade. Med hjälp av en omvärldsanalys gick det att dra lärdomar av hur andra, såväl kommuner och regioner som andra länder, jobbat med sina kulturstrategier. På så vis kunde vi se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Vi har pratat med dig

Dina synpunkter är också viktiga. Därför kunde du och alla andra medborgare lämna in era tankar och idéer om Kulturstrategin genom en digital medborgardialog, i form av enkät. Enkäten gick att svara på fram till och med 29 februari 2020.

Även Kulturforum den 3 december 2019 var ett sätt för dig som medborgare att höra mer om kulturstrategin och att tycka till.

Läs mer om Kulturforum

Vi tar fram en strategi

Med den informationen som grund utformar kommunen nu ett förslag till strategi. Förslaget går först går ut på remiss till nämnderna och därefter kommer Kommunfullmäktige fatta beslut om huruvida kommunen ska anta strategin.

Strategin kommer gälla de kommande fem åren, innan det är dags att se över den igen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-14