Utveckling av ny kulturstrategi

kollage av bilder med musik, umgänge, instrument och teater. I mitten en lapp där det står "Ny kulturstrategi" Din möjlighet att påverka framtiden 

Kultur berör oss alla och finns ständigt runt om oss i vår vardag. Förutom i toner och penseldrag finns kulturen också i skolans läroplan, i den dagliga verksamheten på äldreboenden och i arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Nu tar vi fram en ny kulturstrategi.

Den nya kulturstrategin ska sätta en riktning för hur kulturlivet kan se ut i Östersund. Det handlar om att skapa förutsättningar, utveckla existerande kulturverksamhet och bidra till ett kreativt, flödande och brett kulturliv.

Den Kulturstrategiska rapporten (som du kan ladda ner längre ner) har arbetats fram av en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen, näringslivskontoret och kommunledningsförvaltning.

Ladda ner dokumentet om du vill ta del av rapporten

Kulturstrategisk rapport Pdf, 657.4 kB.

 

Har du frågor?

Kontakta Lena Byström, kultursamordnare, tel. 063-14 37 13.

E-post lena.bystrom@ostersund.se


Här hittar du bakgrundmaterial som framställts under processen

Bilaga 1 presentation K-strategi Pdf, 3.1 MB.
Bilaga 2 Plan för Kultur 2005 Pdf, 540.4 kB.
Bilaga 3 Rapport Kulturgaranti 2017 Pdf, 862.3 kB.
Bilaga 4 Kulturforum 2019_resultat Pdf, 862.3 kB.

Bilaga 5 Medborgarundersökning-KULTUR-ÖstersundsKommun-4147302 Pdf, 215.8 kB.

Bilaga 6 Workshops 2020 Pdf, 222.5 kB.

Det här har hänt:

  • Arbetet tog avstamp från en nulägesanalys som gav en översikt över hur situationen var när vi startade. Med hjälp av en omvärldsanalys gick det att dra lärdomar av hur andra, såväl kommuner och regioner som andra länder, jobbat med sina kulturstrategier. På så vis kunde vi se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.
  • Dina synpunkter är också viktiga. Därför kunde du och alla andra medborgare lämna in era tankar och idéer om Kulturstrategin genom en digital medborgardialog, i form av enkät. Enkäten gick att svara på fram till och med 29 februari 2020.
  • Även Kulturforum den 3 december 2019 var ett sätt för dig som medborgare att höra mer om kulturstrategin och att tycka till.
  • Läs mer om Kulturforum

Vad händer nu?

  • Förslaget till Kulturstrategi är just nu ute på remiss till nämnderna och därefter kommer Kommunfullmäktige fatta beslut om huruvida kommunen ska anta strategin, sannorlikt under våren 2021.
  • Strategin kommer gälla de kommande fem åren, innan det är dags att se över den igen.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-17