Utveckling av ny kulturstrategi

kollage av bilder med musik, umgänge, instrument och teater. I mitten en lapp där det står "Ny kulturstrategi" Din möjlighet att påverka framtiden 

Kultur berör oss alla och finns ständigt runt om oss i vår vardag. Förutom i toner och penseldrag finns kulturen också i skolans läroplan, i den dagliga verksamheten på äldreboenden och i arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Nu tar vi fram en ny kulturstrategi, och vi behöver din hjälp.

Den nya kulturstrategin ska sätta en riktning för hur kulturlivet kan se ut i Östersund. Det handlar om att skapa förutsättningar, utveckla existerande kulturverksamhet och bidra till ett kreativt, flödande och brett kulturliv.

Hur ska det gå till?

Jo, så här tänker vi:

Vi spanar på nuläget

Arbetet tar avstamp från en nulägesanalys som ger en översikt över hur situationen är nu. Med hjälp av en omvärldsanalys går det att dra lärdomar av hur andra, såväl kommuner och regioner som andra länder, jobbar med sina kulturstrategier. Och på så vis se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Vi pratar med dig

Dina synpunkter är också viktiga.

Vad tycker du?

Därför kan du nu lämna in dina tankar och idéer om Kulturstrategin genom en digital medborgardialog i form av en enkät. Enkäten kan du svara på fram till och med 29 februari 2020.

Delta i digital medborgardialoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även Kulturforum den 3 december 2019 var ett sätt för dig som medborgare att höra mer om kulturstrategin och att tycka till.

Läs mer om Kulturforum

Vi tar fram en strategi

Med den informationen som grund utformar kommunen ett förslag till strategi. Förslaget går först går ut på remiss till nämnderna och därefter kommer Kommunfullmäktige fatta beslut om huruvida kommunen ska anta strategin.

Strategin kommer gälla de kommande fem åren, innan det är dags att se över den igen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-02-11