Grundkurs

Grundkurserna vänder sig till barn i årskurs 1 och/eller 2.

Den kan genomföras både i hel- och halvklass. I grundkursen finns 2 steg.

Steg 1 (förslagsvis för årskurs 2)

Upplägget är sång och grundläggande rytmik i klass och tillsammans med klassläraren. En musiklärare och en rytmiklärare deltar förutom klassläraren.

Steg 2 (årskurs 3)

På denna nivå kan klassen välja instrumentalundervisning med blåsinstrument eller stråkinstrument terminsvis eller under hela skolåret och då i halvklass (upp till 12 barn). Givetvis går det också att behålla klassång/rytmik i en av terminerna.

I halvklass är det även möjligt att välja stråkinstrument ena terminen eller blåsinstrument andra terminen (prova på). Grundkurserna avslutas alltid med uppspel eller något mindre ”projekt” inför andra klasser eller hela skolan och med övrig publik (föräldrar och lärare). På helår omfattar grundkurserna minst 10 lektionstimmar per termin. Grundkurs är kostnadsfritt.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-01