Information och avgifter för kulturskolan

Bilden föreställer ungdomar som spelar brassinstrument.

Avgifter

Avgiften är 800 kr. Det är en deltagaravgift och inte en ersättning för ett visst antal lektioner. Avgiften betalas en gång per läsår.

Vi betalar inte tillbaka pengarna om eleven avbryter undervisningen under läsåret.

Vi ger ingen rabatt på avgiften om eleven får plats senare under läsåret.

Familjerabatt från och med 3:e barnet.

Spelböcker/litteratur eller annan utrustning som används i undervisningen bekostas av vårdnadshavaren.

Det är gratis att delta ensembler, om du också går i ämneskurs hos oss och använder det instrumentet i ensemblen.

Hyra instrument

Kulturskolan har ett begränsat antal stråk- och blåsinstrument för uthyrning. Hyreskostnaden är 400 kr per instrument. Avgiften betalas en gång per läsår.

Klarinett, valthorn, tuba, euphonium och kontrabas utlånas kostnadsfritt.

Obligatorisk avanmälan

Om eleven vill sluta ska målsman göra en avanmälanöppnas i nytt fönster.

Ålder

På Kulturskolan får alla mellan 6 och 20 år prova att skapa tillsammans med andra. Vi prioriterar 10-åringar till vår kursverksamhet. I mån av plats tar vi in yngre elever.

Vanliga frågor

Hur anmäler jag mig?

Genom att ansöka via Kulturskolans e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan anmäla dig under hela året men den stora intagningen sker i augusti.

Om jag redan har gått en termin och vill fortsätta, behöver jag anmäla mig igen?

Nej. Du är automatiskt anmäld till kursen, om du inte avanmält din plats.

Vad får jag välja?

Du får endast göra 3 val och bara välja ett ämne en gång. Du får alltså inte välja till exempel gitarr i första och andrahand.

Är jag garanterad att få börja?

Vi har kö till vissa ämnen. Du kan få en köplats från 10 års ålder. Vi erbjuder yngre elever ämneskurser i mån av plats.
När det gäller musik så prioriterar vi orkesterbildande instrument.

Hur långa är lektionerna och när börjar undervisningen?

Ämneskurser i instrument omfattar minst 20 min. i veckan, antingen som enskild undervisning eller som gruppundervisning. Teater, film, foto, dans samt bild form och design eller annan gruppundervisning har oftast längre undervisningstid. Lektionerna börjar en vecka efter ordinarie läsår vid grundskolan och följer läsåret i övrigt om inget annat meddelas. Lektioner hålls antingen under skoltid eller efter skolans slut på elevens skola eller på annan plats, t.ex. i Kulturskolans lokaler i Folkets Hus.
Vi kan inte garantera att vikarie sätts in vid lärares frånvaro.

Hur gör jag om jag vill sluta?

Du måste fylla i en avanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är det samma avgift oberoende av startdatum?

Vi har löpande intag ända fram till påsklovet. Anledningen till att vi har löpande intag är att ditt barn ska slippa stå i kö längre än nödvändigt. Plats uppstår till exempel om någon väljer att hoppa av eller om avgiften ej betalas, då kan man skrivas ut från Kulturskolan.

En plats på Kulturskolan kostar mellan 15-18 gånger mer än vad du betalar. Du betalar endast 800 kr. Verksamheten är alltså kraftigt skattesubventionerad. 800 kr kostar det vare sig du får plats vid höstens stora antagning eller om du får plats i mars.

De 3 första lektionstillfällena är prova på och gratis.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-17