Ansökan och nästa steg

Efter att din ansökan har kommit in skickar handläggaren tillbaka ett registreringsbevis, vilket innebär att du har fått tillstånd att sälja. Detta tar cirka två veckor. Det är således upp till dig själv att se till att kraven är uppfyllda.

Tillsynsbesök sker i enlighet med Östersunds riktlinjer genom minst ett årligt besök per inköpsställe. Därutöver tillkommer påkallad tillsyn med ett eller flera besök där det finns anlending att befara att butiken/försäljningsstället inte följer bestämmelserna i lagstiftningen.

Det är tillverkarn som ska ansvara för att texterna finns och är utformade entligt föreskrifterna. Felaktiga texter kan betyda att tillverkaren inte fullgjort sitt ansvar eller att tobaken är olagligt införd i landet.