Folköl och tobak

För att få sälja folköl eller tobak måste du anmäla detta till Social­- och arbetsmarknadsförvaltningen. Försäljning och servering är tillåten under förutsättning att det bedrivs i en stadigvarande lokal som är avsedd för verksamhet med livsmedel (folköl)

Du behöver inte anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter om du:

  • har ett stadigvarande serveringstillstånd
  • ska ansöka om ett serveringstillstånd

Vad kostar det?

Ingen anmälningsavgift tas ut, däremot en avgift för årlig tillsyn. Avgifter för tillsyn av:

  • försäljning av folköl: 2 000 kronor per år
  • försäljning av e-cigaretter: 1 980 kronor per år
  • försäljning av folköl och e-cigaretter: 3980 kronor per år.

Hur lång tid tar det?

Vid fullständig och rätt ifylld anmälan registreras ditt ärenden inom en vecka.

Illustration av en ölburk, cigaretter och en snusdosa