Folköl och tobak

För att få sälja folköl eller tobak måste du anmäla detta till Social­förvaltningen. Försäljning och servering är tillåten under förutsättning att det bedrivs i en stadigvarande lokal som är avsedd för verksamhet med livsmedel (folköl)

Undantag

Du beöver inte anmäla försäljning av folköl och tobak om du:

  • har stadigvarande serveringstillstånd (tillståndshavare anmäler tobak direkt till tillståndsenheten)
  • ska ansöka om ett serveringstillstånd, då anger du detta i serveringstillståndet
  • ska sälja lättöl

Avgifter

Ingen anmälningsavgift tas ut, däremot en avgift för tillsyn.

Avgift för:

Försäljning av enbart folköl är 1 800 kronor per år.

Försäljning av enbart tobak är 1 800 kronor per år.

Försäljning av folköl och tobak är 2500 kronor per år.

Illustration av en ölburk, cigaretter och en snusdosa