Så här gör du

  1. Ladda ner anmälningsblankett från www.ostersund.se
  2. Ladda ner blankett för egenkontrollsprogram och fyll i. Tänk på att det är olika blanketter beroende på vad du ska sälja.
  3. Skicka in anmälan till Socialförvaltningen.