Tänk på

  1. Om du ska sälja folköl, måste du även sälja livsmedel. Därför måste lokalen även vara registrerad för livsmedelshantering. Varor inom det så kallade kiosksortimentet anses inte vara matvaror (glass, konfektyr, snacks, lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex och liknande).
  2. För tobaksmaskiner söks tillståndet av den som äger tobaksmaskinerna och detta ska anmälas till utvecklingsenheten.
  3. Upphör försäljning av folköl och tobak ska detta avanmälas till Socialförvaltningen.
  4. För att du enligt lag ska få sälja tobak måste du ha en plan för egenkontroll, samt rutiner, som medför att du följer uppsatta regler och lagar.
  5. Ägarbyten måste rapporteras till Socialförvaltningen utan dröjsmål.
  6. Egenbryggt öl ska stå under serveringstillståndet som ska anmälas till tillståndsenheten.
Illustration av en person som sitter vid datorn