Vizzit för faktaansvariga

Om du är faktaansvarig för en sida på Insidan eller www.ostersund.se som behöver åtgärdas, kommer du varje tisdag att få ett mejl från Vizzit som påminner dig om detta. Det kan vara att sidan innehåller trasiga länkar eller inte ändrats på ett halvår som gör att den behöver ses över.

När du fått ett åtgärdsmejl

  • I mejlet ser du hur många sidor du är ansvarig för som behöver uppdateras. Du ser också hur många trasiga länkar dina sidor har. Klicka på knappen "Visa" för att komma vidare till Vizzits webbportal.
Skärmdump som visar hur Vizzits åtgärdsmejl ser ut
  • En lista visas nu över sidorna/länkarna som behöver åtgärdas. Klicka på sid­namn­et för att komma till sidan.
Skärmurklipp som visar "Sidor att uppdatera - lista"
  • Titta igenom sidan och mejla sedan pub­li­ceringsansvarig och berätta om infor­mationen behöver uppdateras eller inte.

    (Vem som är publiceringsansvarig ser du i den gula rutan längst ner på sidan)
Skärmurklipp som visar ruta på www.ostersund.se som presenterar namnen på fakta- och publiceringsansvariga

www.ostersund.se

Skärmurklipp som visar ruta på Insidan som presenterar namnen på fakta- och publiceringsansvariga

Insidan

Varför står jag som faktaansvarig?

Varje sida på www.ostersund.se respektive Insidan ska ha en utsedd person som ansvarar för att fakta­inne­hållet på sidan är korrekt och aktuellt. Denna person kallas "faktaansvarig" eller "inne­hålls­ansvarig". Sidor som saknar faktaansvarig publiceras inte.

I normalfallet är det en verksamhetsansvarig chef som utses till faktaansvarig, men denne kan delegera uppdraget vidare till exempelvis en handläggare som sitter på detaljkunskaper i ämnet.

Om sidan behöver uppdateras är det faktaansvarigs ansvar att informera sidans publicer­ings­ansvarig om detta och tillhandahålla den nya informationen.

Sidan uppdaterad 2023-11-08