Vizzit för publiceringsansvariga

Vizzit är ett verktyg vi använder för hitta olika fel och brister på webb­platsen. Allt från brutna länkar, sidor som inte har några besök till sidor som inte har uppdaterats på länge.

Om Vizzit-verktyget

Det finns flera sätt att komma åt Vizzit. Via Vizzit-menyn i SiteVision kan du komma direkt till "My Vizzit" och "Denna sida". Varje tisdag får du också ett mejl (om du har åtgärder att utföra).

My Vizzit

På sidan "My Vizzit" får du en överblick på hur mycket du har att åtgärda.

I vänstra kolumnen ser du hur många åt­gärder det finns att utföra på dina sidor. I den högra kolumnen ser du hur många åt­gärder som finns att utföra på webb­platsen totalt.

Denna sida (This Page)

På "Denna sida" hittar du besöksstatistik för den sida du befinner dig på i SiteVision.

Skärmurklipp som visar Denna sida

Mejlet "Mina åtgärder"

För att uppmärksamma dig på problem som uppstått på dina sidor kommer du varje tisdag få ett mejl med en sådan samman­ställning. Mejlet går endast ut om det finns något som måste åtgärdas. Du kan klicka dig vidare till Vizzitverktygen direkt från mejlet.

I Vizzit kommer du att se gröna och röda filurer som visar hur många åtgärder som finns på webbplatsen.

Röd, ledsen figur

= Den röda filuren visar hur många åtgärder som behöver utföras.

Grön, glad figur

= Den gröna filuren visar hur många åtgärder som redan blivit utförda.

Så här gör du

Öppna My Vizzit från SiteVision

Vizzit-menyn ser du när du befinner dig i SiteVisions redigerings­läge.

 • Klicka på "My Vizzit" för att komma åt alla Vizzit-funktioner.
Skärmurklipp som visar Vizzits meny i SiteVision
 • Första gången du öppnar Vizzit kommer den fråga efter ditt SiteVision-namn.
 • Ange ditt användar­namn (som du har i SiteVision) i rutan. Du kommer få upp en lista på de användare som finns i SiteVision.
Skärmurklipp som visar dialogrutan som efterfrågar ditt SiteVision-namn

Arbeta med "Mina sidor att uppdatera" (My Page Update)

Under "Mina sidor att uppdatera" visas de sidor som inte blivit uppdaterade på 6 månader och där du står som publicerings­- eller fakta­ansvarig.

 • I My Vizzit (och i mailet) kan du snabbt se hur många sidor du har att åtgärda. (Antalet står intill den röda filuren).
 • Om du står i My Vizzit klickar du på "Page updates". Står du i mailet klickar du på "View".
 • På sidan "My Page Updates" kan du snabbt bilda dig en uppfattning om hur många åtgärder du har att hantera och hur ditt åtgärdsarbete gått den senaste månaden.
 • Under rubriken "Intervall" kan du se sidorna sorterade efter hur väl­besökta de är. Detta kan hjälpa dig att prioritera i vilken ordning du ska åtgärda dem.
 • I intervall 1 (röd) hamnar de sidor som är obesökta. I intervall 5 (blå) finns de sidor som är mest väl­be­sökta. Börja därför att åtgärda de sidor som finns i intervall 5 och arbeta dig sedan nedåt.
Ikoner med olika intervallfärgerFörstora bilden

Intervallfärgerna

 • Gå till rubriken "Lista" och klicka på "Gå till rapporten".
 • Nu ser du alla sidor som behöver uppdateras - sorterade efter hur välbesökta de är. De mest väl­be­sökta sidorna hittar du överst. Hur välbesökt sidorna är ser du på intervall­färgerna.
 • Klicka på röda filuren för att hoppa direkt till sidans redigeringsläge i SiteVision.

OBS! Meddela webbansvarig kommunikatör om det dyker upp sidor i listan som inte behöver bevakas.

Under "Mina brutna länkar" visas de sidor som har brutna länkar och där du står som publicerings­- eller fakta­ansvarig.

Med brutna länkar menas länkar som inte fungerar på grund av att webbsidan eller filen som länken leder till inte längre finns eller kan hittas.

 • I My Vizzit (och i mailet) kan du snabbt se hur länkar du har att åtgärda. (Antalet står intill den röda filuren).
 • Om du står i My Vizzit klickar du "Mina brutna länkar". Står du i mailet klickar du på "View".
 • På sidan "My Broken Links" kan du snabbt bilda dig en uppfattning om hur många åtgärder du har att hantera och hur ditt åtgärdsarbete gått den senaste månaden.
 • Under rubriken "Detaljerad infor­ma­tion" kan du se hur många av de brutna länkar som är unika.
 • Under rubriken "Intervalltabell" kan du se sidorna sorterade efter hur väl­besökta de är. Detta kan hjälpa dig att prioritera i vilken ordning du ska åtgärda dem.
 • I intervall 1 (röd) hamnar de sidor som är obesökta. I intervall 5 (blå) finns de sidor som är mest väl­be­sökta. Börja därför att åtgärda de sidor som finns i intervall 5 och arbeta dig sedan nedåt.
Ikoner med olika intervallfärgerFörstora bilden

Intervallfärgerna

 • Gå till rubriken "Lista" och klicka på "Gå till rapport".
 • Nu ser du alla sidor som innehåller brutna länkar - sorterade efter hur välbesökta de är. De mest väl­be­sökta sidorna hittar du överst. Hur välbesökt sidorna är ser du på intervall­färgerna.
 • Klicka på röda filuren för att hoppa direkt till sidans redigeringsläge i SiteVision.
 • Nu kommer automatiskt en ruta visas med alla brutna länkar som hittats på sidan.
 • Tryck på krysset i övre högra hörnet.
 • Nu kommer de brutna länkarna visas direkt på sidan med röd text och röd filur.
 • Genom att trycka på knappen "Visa alla" uppe i vänstra hörnet kommer du tillbaka till rutan med sidans brutna länkar.
 • Klicka på ikonen "Åtgärda" för att hoppa direkt in i SiteVisions redigeringsläge.

Arbeta med "Denna sida" (This Page)

Du hittar "Denna sida" från Vizzit-menyn i SiteVisions redigeringsläge. Där hittar du besöksstatistik för den sida du befinner dig på i SiteVision.

 • Klicka på "This Page" i Vizzit-menyn.
Skärmurklipp som visar Vizzits meny i SiteVision
 • Här får du en överblick på sidans besöksstatisik under den senaste månaden.
 • Besöksstatistiken är automatiskt inställd på att visa den externa trafiken. I sidhuvudet kan du ändra så att den istället visar den interna trafiken på sidan.
 • Under rubriken "Nyckeltal" hittar du statistik utifrån följande nyckeltal:
  Sidvisningar: Hur många gånger sidan har laddats.
  Besök: Hur många som besöker sidan och olika undersidor.
  Ensidesbesök: Besökare som bara besökt just denna sida.
  Ingångssida: Hur många som kommer in på webbplatsen via just denna sida.
  Avslutssida: Hur många som avslutar sitt besök på denna sida.
 • Genom att klicka på något av nyckel­talen så kan du välja vilket som ska presenteras i grafen nedanför.
 • Under rubriken "Kom från & gick till" hittar du information om vilka sidor besökarna kom från respektive gick vidare till.
 • Under rubriken "Plattformar" hittar du information hur många besökare som använde mobiltelefon, pek­platta respektive dator när de besökte sidan.
 • Under rubriken "Externa Sökord" hittar du information om vilka sökord besökarna angett när de sökt på exempelvis Google och hittade in till www.ostersund.se.
Sidan uppdaterad 2023-11-08