Likabehandlingsarbete

Vi ska ha en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar därför förebyggande och åtgärdande mot mobbning, våld och hot samt stress.

Mobbning

Mobbning är när någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakas­serier av en eller flera personer vid flera olika tillfällen.

Mobbning kan handla om viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och elaka ord. Det kan också vara taskiga SMS, mejl eller inlägg på Facebook. Eller att man blir förföljd på nätet.

Mobbning kan också vara att någon blir utfryst bara för att personen inte klär sig som andra tycker att man ska klä sig. Eller för att man ser ut på speciellt ett sätt. Det kan vara att man inte får vara med, eller att folk sprider rykten om en. Om det får någon att må dåligt, är det mobbning.

Vid misstanke

Vid misstanke om kränk­ningar eller mobbning är för­skolan/ skolan skyldiga att utreda om­ständig­het­erna kring de uppgivna kränk­ningarna eller mobb­ningen. Samt att vidta åtgärder för att förhindra det i fram­tiden.

Kommunens likabehandlingsarbete

Alla förskolor och skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka mobbning och kränkande behandling av barn och elever.

Likabehandlingsplan

Varje förskola och skola ska årligen ta fram en likabehandlingsplan. Planen ska beskriva skolans arbete mot kränkningar och diskriminering. Samt innehålla en beskrivning av skolans åtgärdande, före­byggande och främjande arbete.

Planen för just din skola eller förskola hittar du på respektive skolas sida:

Skolornas planer mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Gå direkt till respektive skolas plan:

Förskolornas likabehandlingsplaner

Gå direkt till respektive förskolas plan:

Sidan uppdaterad 2023-12-20