Om du råkat ut för en skada

Kommunen har försäkringar för elever och andra grupper som är inskrivna i kommunens verksamheter. I vissa fall när kommunen har orsakat en skada kan du ha rätt till skadestånd.

Försäkringar

Ansöka om skadestånd