Försäkringar

Östersunds kommun har försäkringar för skolelever, funktions­hindrade och andra grupper inom kommunens verksamhets­område.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, barn i stödfamilj, personer boende på gruppbostad, samt personer boende på särkilt boende. För vuxen­studerande och deltagare i av kommunen anordnad verksamhet gäller försäkringen under verksamhetstid.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

Du som råkat ut för en olycka och ska nyttja kommunens olycksfallsförsäkring ansvarar själv för att skicka in anmälan till försäkringsbolaget.

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkringPDF

Gör en skadeanmälan

Det finns flera sätt att anmäla din skada:

 • Via webben:
  Du gör din skadeanmälning via Protectors hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tryck "Anmäl skada", "Person" och så "Kommunolycksfall".
 • Per post:
  Du kan fylla i och skicka in Protectors skadeblankettPDF i original till Protector på adressen:
  Protector Försäkring ASA
  Västra Trädgårdsgatan 15
  111 53 Stockholm
 • Per telefon:
  Du kan ringa Protector på 08-410 637 00.

 

Vill du anmäla en skada som inträffade före år 2015 måste du anmäla till den försäkringsgivare som var aktuell för den perioden:

Tidigare försäkringsgivare för kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunen har under åren haft olika försäkringsgivare. Vill du anmäla en olycka så anmäler du den till det försäkringsbolag som var försäkringsgivare vid tiden för olyckan.

Observera att det är den person (eller personens vårdnadshavare) som råkat ut för olyckan som måste göra anmälan till försäkringsbolaget.

Kommunens tidigare försäkringsgivare:

Avtalsperiod

Försäkringsgivare

XX XX XX - 1995-01-01

Skandialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1995-01-01 - 1997-12-31

Skandialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1998-01-01 - 2000-12-31

Allianz (LF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2001-01-01 - 2004-06-30

Allianz/LF Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2004-07-01 - 2008-06-30

AIG/Chartislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2008-07-01 - 2011-12-31

AIG/Chartislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2012-01-01 - 2014-12-31

Folksamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2015-01-01 - 2017-12-31

Protectorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-01-01 - 2018-12-31

Protectorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller för anställda, förtroendevalda, praktikanter samt personer utsedda av kommunen som åker på tjänsteresa för kommunens räkning. Försäkringen gäller även för elever i senareskolan vid resor och praktik i skolans regi eller som är sanktionerat av skolan.

Försäkringsbevis för tjänstereseförsäkringPDF
Försäkringsbevis för tjänstereseförsäkring (engelska)PDF

Gör en skadeanmälan

Du anmäler din skada direkt via IF:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och uppger försäkringsnummer: SP889649.

Vid utlandsresa

Vid utlandsresa utanför Norden och Storbritannien bör du ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort. Detta är ett bevis från försäkringskassan som bevisar att du är inskriven i svensk försäkringskassa.

Beställning av EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-11-14