Personligt ombud

Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med omfattande och långvariga funktionsnedsättningar och är 18 år eller äldre.