Personligt ombud

Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med långvarig psykisk ohälsa och är 18 år eller äldre.

Vi bedömer om Personligt ombud är rätt insats utifrån varje enskild människas situation. Tillsammans kartlägger vi dina behov, rättigheter och skyldigheter. Insatsen bygger på din delaktighet och vilja till förändring.

Bra att känna till:

  • Personligt ombud är kostnadsfritt
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi arbetar inte med personer som är aktiva i missbruk
  • Insatsen är tidsbegränsad
  • Personligt ombud är en möjlighet - ingen rättighet.

Hur ansöker jag om ett personlig ombud?

Du ansöker antingen genom att fylla i blanketten som du hittar i foldern "Personligt ombud" eller genom att använda vår e-tjänst.

Skriv ut foldern, fyll i blanketten, skriv under och skicka in den. Beskriv din situation och vad du behöver hjälp med så utförligt som möjligt.

Någon du känner kan också hjälpa dig att göra en ansökan. Huvudsaken är att du som vill ha Personligt ombud uttrycker det som din egen önskan. Du får en skriftlig bekräftelse på att din ansökan har kommit in.

Hur arbetar ett personligt ombud?

När du har fått ett personlig ombud tar han eller hon kontakt med dig. Ni träffas på en plats som du bestämmer så att ni får lära känna varandra.

Efter det gör ni en planering tillsammans, efter dina önskemål och ditt behov av stöd. Ni arbetar sedan tillsammans utifrån planeringen så att du ska få bästa tänkbara livssituation. Det personliga ombudet kan till exempel hjälpa dig att söka insatser och följa med på möten med berörda myndigheter.

Att ha ett personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd. Med jämna mellanrum prövas ditt behov.

Sidan uppdaterad 2024-04-08