Förskolan Remonthagen

Bild på förskolan Remonthagen

Välkommen till Förskolan Remonthagen! Vi har åldersblandade grupper och en avdelning bedriver omsorg på obekväma arbetstider.

Förskolan Remonthagens arbete utgår ifrån de kommunövergripande målen:

Förskolan ska vara ROLIG, TRYGG, LÄRORIK och LIKVÄRDIG.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-02