Soomaali (Somaliska)

Qaar ka mid ah websaydyadeena waa la turjumay, oo waxaad ka heleysaa dhammaan boggaga luu fasiray luuqadaan hoose.

Soomaali (Somaliska)

Sidan uppdaterad 2023-02-20