Förskolan Solbacken (Häggenås)

Välkommen till Solbackens förskola i Häggenås. Förskolan har 1,5 avdelningar med en åldersblandad grupp i åldrarna 1-6 år. Vi har nära till skogen, sporthallen, Hembygdsgården, Skogsgläntans förskola och Häggenås skola.

Förskolan Solbacken

Om du vill att ditt barn ska gå hos oss

Förskolan Solbacken är inte valbar i placeringsverktyget där du ansöker om plats i förskola. För att ansöka om plats hos oss söker du till Förskolan Skogsgläntan och meddelar i ansökan att du vill ha avdelningen Solbacken.

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barns intressen och behov, arbetar vi med olika teman och i olika gruppkonstellationer med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Förskolans läroplan

Schema

Barnens schema lägger vårdnadshavare in i Tempus. Där frånvaroanmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela till ert barns avdelning visa sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan nu använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-04-26