Förskolan Solbacken (Häggenås)

Välkommen till Solbackens förskola i Häggenås. Förskolan har 1,5 avdelningar med plats för ca 24 barn. Vi har nära till skogen, sporthallen, Hembygdsgården, Skogsgläntans förskola och Häggenås skola.

Förskolan Solbacken

Om du vill att ditt barn ska gå hos oss

Förskolan Solbacken är inte valbar i placeringsverktyget där du ansöker om plats i förskola. För att ansöka om plats hos oss söker du till Förskolan Skogsgläntan och meddelar i ansökan att du vill ha avdelningen Solbacken.

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barns intressen och behov, arbetar vi med olika teman och i olika gruppkonstellationer med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Schema

Vårdnadshavare lägger in barnens schema i Tempus. Där frånvaro­anmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela barnets avdelning via sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Sidan uppdaterad 2023-09-26