Förskolan Sörgård

Välkommen till vår förskola! Den ligger i en naturskön del av Brunflo. Förskolan består av tre avdelningar med plats för 54 barn. Avdelningarna är åldershomogena och på varje avdelning arbetar tre pedagoger. Vi finns i anslutning till Sörgårdsskolan, som har elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

Vår inriktning

Med utgångspunkt i förskolans läroplan, samt barns intressen och behov, arbetar vi med olika teman och i olika gruppkonstellationer med fokus på att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Schema

Vårdnadshavare lägger in barnens schema i Tempus. Där frånvaro­anmäler ni också ert barn vid sjukdom eller ledighet. Kom också ihåg att meddela barnets avdelning via sms.

Lärportal

Unikum är en lärportal som förskolan använder för dokumentation, samtal och planering av verksamhet. Vårdnads­havare tar del av informationen genom appen Unikum Familj.

Sidan uppdaterad 2023-03-21