Bli med praktikant

Vi vill hjälpa dig som arbetsgivare att se allt det positiva i att bli med praktikant. Vi vill visa hur vinsten med att erbjuda en praktikplats väger betydligt tyngre än tiden du behöver lägga ner.

Fem starka skäl att bli med praktikant

#1 Stärk ert varumärke

Att erbjuda praktikplats är detsamma som att visa upp er arbetsplats från sin allra bästa sida. Det är ett sätt att berätta för omgiv­ningen att ni som arbetsgivare vill ut­vecklas, växa, lära, lära ut och bidra till kommunens tillväxt.

Vem skulle inte vilja jobba på en sådan arbetsplats?

#2 Visa att ni är en attraktiv arbetsgivare

Att erbjuda praktikplats är den snabb­aste vägen till att bli en attraktiv arbets­givare i ögonen på dem som är på väg ut på arbetsmarknaden.

Vetskapen om att ni erbjuder praktik kan till och med påverka dem i valet av utbildning – har ni tänkt på det?

#3 Skaffa guldläge inför kommande rekryteringar

Att erbjuda praktikplats är en fantastisk möjlighet att både skapa ett intresse kring er verksamhet och att lära känna dem som är intresserade av att jobba hos er.

En praktikant som trivs med kolleg­orna, visar framfötterna och är villig att lära – det är en klockren framtida rekrytering!

#4 Ta chanser att lära er något nytt

Att erbjuda praktikplats är inte bara en möjlighet att lära ut – det är en minst lika stor chans att lära sig själv något nytt.

Er praktikant går i skolan, sitter på färsk kunskap och har med all säkerhet nya perspektiv som du och dina kollegor kan dra nytta av.

#5 Gör något riktigt bra för alla

Att erbjuda praktikplats handlar inte bara om att hjälpa en en­skild individ att få värdefull in­blick i arbetslivet. Det är också ett sätt att bidra till platsen som ni verkar på.

Genom att erbjuda möjlighet till praktik kan ni bidra till att öka intresset för en viss utbildning – och därmed minska risken för att den flyttas eller läggs ner.

Möt en företagare och praktikant

I följande film får du höra en företagare berätta om vinsterna med att ta emot praktikanter och en praktikant som numera är anställd hos företaget.

Olika praktikupplägg för olika utbildningar

Att ta emot praktikant från grundskolan

Att ta emot en praoelev från grundskolan innebär att ni som arbetsgivare ska ge dem en inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till. Tanken är att praktikanten ska få med sig erfarenheter och kunskaper inför kommande studie- och yrkesval.

Som arbetsplats ska ni erbjuda en välkomnande och trygg arbetsmiljö med goda rutiner. Ni ansvarar för att utse en handledare som finns på arbetsplatsen.

Om prao: Prao en obligatorisk praktik som omfattar minst tio dagar totalt per elev i grund­skolan. Ofta gör eleverna praktik under fem dagar i två omgångar (Östersunds kommuns grundskolor har prao 5 dagar på höstterminen och 5 dagar på vårterminen i årskurs 8.

Läs mer:

Att ta emot praktikant från gymnasiet

Det finns olika möjligheter att ta emot elever från gymnasiet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Att ta emot en elev från gymnasiet på arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att ni som arbetsgivare stöttar elevens yrkes­utveckling och etablering på arbets­marknaden. Det kan vara en chans för er att lära upp en blivande med­arbetare. Att ta emot en elev på arbets­platsen kan också bidra till att ni får nya erfarenheter och ser verksam­heten med nya ögon. Ni ger också eleven en chans att utveckla en yrkesidentitet, få en inblick i yrkeskulturen och bli en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Som arbetsgivare ska ni erbjuda en välkomnande och trygg arbetsmiljö med goda rutiner. Ni ansvarar för att utse en handledare på arbetsplatsen som har minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Handledaren ansvarar för eleven och att stötta elevens yrkesmässiga utveckling.

Om APL: APL innebär att hela eller delar av kurserna i yrkesprogrammen genomförs på en eller flera platser utanför skolan. APL är ingen kurs i sig, utan ett sätt att genomföra delar av utbildningen.

På yrkesprogrammen är APL obligatorisk och pågår i minst 15 veckor. På högskole­förberedande program kan APL förekomma men är relativt ovanligt. I de fallen avgör rektor omfattning och upplägg.

Ersättning för APL utgår varken till elev eller företag.

Läs mer:

Lärlingsutbildning

Att ta emot en elev från gymnasiet på lärlingsutbildning innebär att ni som arbets­givare stöttar elevens yrkesutveckling och etablering på arbetsmarknaden. Det kan vara en chans för er att lära upp en blivande med­arbetare. Att ta emot en elev på arbets­platsen kan också bidra till att ni får nya erfarenheter och ser verksam­heten med nya ögon. Ni ger också eleven en chans att utveckla en yrkesidentitet, få en inblick i yrkeskulturen och bli en del av gemenskapen på en arbets­plats.

Som arbetsgivare ska ni erbjuda en välkomnande och trygg arbetsmiljö med goda rutiner. Ni ansvarar för att utse en handledare på arbetsplatsen som har minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Handledaren ansvarar för eleven och att stötta elevens yrkesmässiga utveckling.

Om lärlingsutbildning: Lärlingsutbildning är ett utbildningsupplägg som kan passa vissa elever och där merparten av utbildningen förläggs på en eller flera arbetsplatser. Omfattningen räknas då från och med det läsår som eleven påbörjar lärlingsutbildningen. Lärlings­utbild­ningen är inget eget program utan ett sätt att genomföra en yrkesutbildning.

När en elev genomför lärlingsutbildning ska ett utbildningskontrakt upprättas mellan elev, skola och er som arbets­givare. Eleven ska då betraktas som arbetstagare gällande arbetsmiljöfrågor men är inte anställd.

Ni som arbetsgivare kan kan ha rätt till ersättning för att ni tar emot en lärling. Skolan ansöker då om statsbidrag som sedan betalas ut till er.

Läs mer:

Lärlingsanställning

Att ta emot en elev från gymnasiet på lärlingsanställning innebär att ni som arbetsgivare stöttar elevens yrkes­utveck­ling och etablering på arbets­marknaden. Det kan vara en chans för er att lära upp en blivande med­arbetare. Att ta emot en elev på arbets­platsen kan också bidra till att ni får nya erfaren­heter och ser verksam­heten med nya ögon. Ni ger också eleven en chans att utveckla en yrkesidentitet, få en inblick i yrkeskulturen och bli en del av gemen­skapen på en arbets­plats.

Som arbetsgivare ska ni erbjuda en välkomnande och trygg arbetsmiljö med goda rutiner. Ni ansvarar för att utse en handledare på arbetsplatsen som har minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Handledaren ansvarar för eleven och att stötta elevens yrkesmässiga utveckling.

Om lärlingsanställning: Gymnasial lärlingsanställning är en egen anställningsform som elever som går en gymnasial lärlingsutbildning kan få under hela eller delar av sin praktik. Det innebär att eleven anställs på företaget och genomför sin utbildning som anställd.

Ni som arbetsgivare upprättar ett anställningsavtal med eleven. Lärlingsanställningen upphör när det arbets­plats­förlagda lärandet avslutas. Även ett utbildningskontrakt ska upprättas mellan elev, skola och er som arbets­givare.

Eleven får en tidsbegränsad, gymnasial lärlingsanställning, med en minimilön som är reglerad i kollektivavtal. Som arbetsgivare får ni statsbidrag, vilket innebär att kostnaden blir betydligt lägre än vid en vanlig anställning. Skolan ansöker om stats­bidraget som sedan betalas ut till er.

Läs mer:

Att ta emot praktikant från Komvux

Det finns olika möjligheter att ta emot elever från Komvux:

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Att ta emot en elev från Komvux på arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att ni som arbetsgivare stöttar elevens yrkes­utveckling och etablering på arbets­marknaden. Det kan vara en chans för er att lära upp en blivande med­arbetare. Att ta emot en elev på arbets­platsen kan också bidra till att ni får nya erfarenheter och ser verksam­heten med nya ögon. Ni ger också eleven en chans att utveckla en yrkesidentitet, få en inblick i yrkeskulturen och bli en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Som arbetsgivare ska ni erbjuda en välkomnande och trygg arbetsmiljö med goda rutiner. Ni ansvarar för att utse en handledare på arbetsplatsen som har minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Handledaren ansvarar för eleven och att stötta elevens yrkesmässiga utveckling.

Om APL: APL innebär att hela eller delar av kurserna i yrkesprogrammen genomförs på en eller flera platser utanför skolan. APL är ingen kurs i sig, utan ett sätt att genomföra delar av utbildningen.

För yrkesutbildningar på Komvux ska minst 15% utgöras av APL.

Ersättning för APL utgår varken till elev eller företag.

Läs mer:

Lärlingsutbildning

Att ta emot en elev från Komvux på lärlingsutbildning innebär att ni som arbetsgivare stöttar elevens yrkesutveckling och etablering på arbets­marknaden. Det kan vara en chans för er att lära upp en blivande med­arbetare. Att ta emot en elev på arbets­platsen kan också bidra till att ni får nya erfaren­heter och ser verksam­heten med nya ögon. Ni ger också eleven en chans att utveckla en yrkesidentitet, få en inblick i yrkeskulturen och bli en del av gemenskapen på en arbets­plats.

Som arbetsgivare ska ni erbjuda en välkomnande och trygg arbetsmiljö med goda rutiner. Ni ansvarar för att utse en handledare på arbetsplatsen som har minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Handledaren ansvarar för eleven och att stötta elevens yrkesmässiga utveckling.

Om lärlingsutbildning: Lärlingsutbildning är ett utbildningsupplägg som kan passa vissa elever och där merparten av utbildningen förläggs på en eller flera arbetsplatser. Omfattningen räknas då från och med det läsår som eleven påbörjar lärlingsutbildningen. Lärlings­utbild­ningen är inget eget program utan ett sätt att genomföra en yrkesutbildning.

När en elev genomför lärlingsutbildning ska ett utbildningskontrakt upprättas mellan elev, skola och er som arbets­givare. Eleven ska då betraktas som arbetstagare gällande arbetsmiljöfrågor men är inte anställd.

Ni som arbetsgivare kan kan ha rätt till ersättning för att ni tar emot en lärling. Skolan ansöker då om statsbidrag som sedan betalas ut till er.

Läs mer:

Att ta emot praktikant från yrkeshögskolan

Att ta emot en student från yrkeshögskolan på Lärande i arbetet (LIA) innebär att ni som arbetsgivare hjälper studenten att vidareutveckla sina kunskaper från skolan. För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare och samtidigt säker­ställa att den studerande får just den kompetens som motsvarar kraven på den framtida yrkesrollen.

Som arbetsgivare ska ni se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten. Den studerande har också rätt till inflytande och ni bör vara lyhörda för den studerandes egna mål och ambitioner. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter. LIA-perioderna ska även betygsättas. Efter genomförd LIA ska ni ge underlag till utbildningsanordnaren om den studerandes prestationer inför betygsättningen.

Om Lärande i arbetet (LIA): All utbildning inom yrkeshögskolan sker i nära samarbete med arbetslivet. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. LIA bör vara en betydande del av utbildningen. Exempelvis ska en 2-årig utbildning ha minst 20 veckors LIA.

Målet är att studenterna ska vara anställningsbara från dag ett efter examen.

Läs mer:

Att ta emot praktikant från universitet

Framtidens medarbetare och kollegor finns att nå på flera olika sätt. Ett praktik- eller examensjobbsamarbete med en student som läser vid universitetet kan bli en lyckoträff för såväl studenten som för den arbetsplats som tar emot studenten. Det ger värdefulla kontakter som kan leda till framtida samarbeten eller tom en anställning.

Praktiken ger arbetsgivaren möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare och studenten får en viktig kontakt med yrkeslivet. Flera av universitetens utbildnings­program innehåller en eller flera praktikperioder som varierar från några veckor till en hel termin beroende på utbildning. Denna period är mycket uppskattad och ger studenten en koppling mellan teori och "verklighet" och en inblick i den framtida yrkesrollen. Arbetsplatsen får i sin tur en nytänkande medarbetare som på olika sätt kan bidra till verksamhetens utveckling.

Att ta emot praktikant från Arbetsmarknadsenheten

Det är möjligt att ta emot en praktikant från Arbetsmarknadsenheten under olika lång tid och i den omfattning som passar verksamheten.

Arbetsmarknadspraktik

Att ta emot en praktikant från Arbetsmarknadsenheten innebär att ni som arbetsgivare ger en person i behov av arbetslivserfarenhet möjlighet att få vara på en arbetsplats och därmed öka sina chanser till att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det kan handla om personer som av olika anledningar haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Orsak kan vara olika typer av funktionsnedsättningar eller att de inte hunnit lära sig det svenska språket tillräckligt bra ännu för att lyckas få ett reguljärt jobb. Det kan också handla om unga personer som inte hunnit få arbetslivserfarenhet och vill testa arbetslivet.

Ni får också en möjlighet att lära upp en potentiell framtida medarbetare och medverka till att väcka nyfikenhet inför att utbilda sig. Ni bidrar till framtida kompetensförsörjning och får samtidigt en resurs som kan tillföra värdefulla perspektiv.

Som arbetsgivare erbjuder ni en välkomnande arbetsplats med en positiv syn på människors olikheter. Ni ansvarar för att utse en handledare på arbetsplatsen, som i samarbete med medarbetare på Arbetsmarknadsenheten stöttar och coachar individen.

Om Arbetsmarknadspraktik: Praktik är en viktig ingång till arbetsmarknaden för personer mellan 15 och 65 år som behöver arbetslivserfarenhet. När du anmält intresse för att ta emot en person via Arbetsmarknadsenheten kontaktar vi dig för att ta reda på mer om arbetsuppgifter, eventuella önskemål på kompetens med mera. Vi försöker matcha arbetsplats och individ så bra vi kan.

Därefter får du träffa den tilltänkta personen så att det så långt som möjligt blir rätt matchning. Utsedd medarbetare hos Arbetsmarknadsenheten administrerar, stöttar och följer upp hur det går tillsammans med individ och utsedd handledare på arbetsplatsen.

Vi anpassar längden på praktiken efter behov och kommer gemensamt fram till hur lång den ska vara. Praktiken kan variera mellan att vara på hel- eller deltid, utifrån personens och arbetsplatsens behov. Vi följer kontinuerligt upp hur det går. Både arbetsgivare och individ kan säga upp platsen utan bindningstid.

Funkar det bra har vi först och främst möjlighet att förlänga praktiken. Är det så att personen blir tillräckligt arbetsredo för en ordinarie anställning, och du skulle vilja anställa, kan vi hjälpa till med kontakter hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen erbjuder olika former av lönestöd om det finns behov av det.

Mer om kampanjen

Östersunds kommun genomför denna kampanj i samarbete med Jämtlands Gymnasium, Destination Östersund, Företagarna och Handelskammaren.

Ladda ner foldern "Bli med praktikant" Pdf, 588.8 kB.

Sidan uppdaterad 2024-05-07