För dig som erbjuder prao

Här har vi samlat information för dig som funderar på att erbjuda prao. Prao är för elever i åk 8 och sker under höst- och vårtermin. Prao är en viktig introduktion till arbetsmarknaden för våra ungdomar. Som arbetsgivare får du möjlighet att bidra till framtida kompetensförsörjning - och marknadsföring.

Praohandledarträff 5 februari

För dig som planerar att ta emot praoelever eller bara funderar på om ni ska erbjuda praoplats i framtiden. En möjlighet att bolla idéer, frågor eller bara digitalt träffa de som arbetar med prao för eleverna i åk 8 i Östersunds Kommun.

Innehållet i träffen är:

 • Vad är syftet med prao?
 • Vinster av att ta emot praoelever
 • Att tänka på i mötet med ungdomar
 • Din roll som praohandledare
 • Hur ser det ut i praobanken Samverka?
 • Arbetsmiljö och riskbedömning
 • Så kan erfarenheterna användas i skolarbetet
 • Tips på uppgifter att utföra på praoplatsen
 • Kontaktuppgifter till skolorna

Anmäl dig till handledarträff (anmäl dig senast 2 februari)

Praoperioder

Praoperioder läsåret 2023/2024
Vårterminen 2024
VeckaSkola
7Lugnviksskolan
8Treälvsskolan
9Kastalskolan
11 och 12
Östbergsskolan

15

Parkskolan

17

Torvallaskolan

20 och 21

Odensalaskolan

22

Vallaskolan

Du väljer tid och omfattning

Du avgör själv om du vill ta emot en eller flera elever. Du väljer också om du vill erbjuda prao-plats under hela praoperioden eller bara under någon/några veckor eller några dagar.

Att ta emot en praoelev är både lätt och roligt. Ta chansen!

Svar på vanliga frågor

Här nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få från er som erbjuder prao.

Vad innebär prao-praktik och vad krävs av min arbetsplats?

Att ta emot en praktikant innebär att välkomna en ungdom som under handledning ska få första introduktion till och inblick i arbetslivet. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder, 14–15 år.

Vad förväntas egentligen av oss som arbetsplats?

Arbetsplatsen ansvarar både för elevernas arbetsmiljö och för att eleverna ska kunna testa på och genomföra olika arbetsuppgifter under sin prao. Inför prao ska därför arbetsplatsen göra en riskbedömning som skickas ut via vårt praoverktyg Samverka.nu

Utse en handledare som ska välkomna eleverna, ge dem en introduktion till arbetsplatsen och finnas tillgänglig för eleverna under praon.

Under prao ansvarar arbetsplatsen även för att eleverna känner till regler kring arbetsmiljön och för att det finns tillgång till eventuell utrustning eller skyddsutrustning. Dessutom ska arbetsplatsen se till att eleverna får prova på olika arbetsuppgifter.

Eleverna och skolan behöver kunna få kontakt med er innan prao. Ni behöver också själva se till att ni har skolans kontaktuppgifter för att kunna meddela om eleverna är frånvarande eller om något händer eleverna på arbetsplatsen.

10 till 14 dagar innan prao får kontaktpersonen en e-post med praktikkort som innehåller elevens och skolans kontaktuppgifter tillsammans med närvaro-omdömesblankett.

Se film om det här

Hur förbereder jag mig inför prao-start?

Här finns samlad information på hur du kan förbereda dig inför prao. Bland annat genom att tänka igenom och dokumentera arbetsuppgifter. Vad ni ska ta upp vid introduktionen. Behöver eleven arbetskläder? Ska eleven ta med sig lunch själv?

Handledarens roll

På följande sidor hittar du mer information om uppgiften som handledare:

Prao i Skåne

Prao Göteborgsregionen

Enkel daglig avstämning med praoeleven

 • Vad har varit bra idag?
 • Vad har varit mindre bra? Vad kan göras annorlunda?
 • Har du frågor kring några av de arbetsuppgifter eller moment du har fått göra idag?
 • Finns det något du skulle vilja göra mer av?
 • Vad har du lärt dig idag?
 • Hur har jag fungerat som handledare idag, tycker du?

Checklista för handledaren

 • Se till att det finns tid för uppdraget – då blir det bättre och roligare!
 • Stäm av med arbetsgivaren att riskbedömningen är gjord
 • Stäm av med arbetsgivaren vem som gör vad
 • Se till att ha gemensamma rutiner på arbetsplatsen för oväntade händelser
 • Säkerställ att du har kontaktuppgifter till eleverna och skolan
 • Informera kollegor om att ni kommer ta emot elever
 • Förbered en introduktion för första dagen (regler kring arbetsmiljö ska ingå)
 • Gör ett utkast till schema för praoperioden
 • Hitta uppgifter till eleverna
 • Förbered eventuella arbetskläder, omklädningsrum, passerkort, inloggningsuppgifter, lokalbokning
 • Stäm av med eleverna innan prao kring förväntningar, arbetsklädsel, lunchmöjligheter, kontaktuppgifter
 • Stäm gärna av med skolan innan prao - till exempel kring elevuppgifter eller om det är något ni behöver känna till.

Vi vill ta emot praoelever - vad gör vi nu?

Det finns två olika alternativ för att anmäla intresse att ta emot prao-elever:

 • Alternativ 1: Gå in via samverka.nu och registrera praoplats. Det är viktigt att fylla i Östersunds Kommun och Grundskola så vi praosamordnare i Östersunds kommun får er praoplats kopplad till oss. På det här sättet får ni egen inloggning och kan redigera egna uppgifter i efterhand.
 • Alternativ 2. Fyll i detta formulär så lägger praosamordnaren in det i vårt praoverktyg Samverka. Med det här sättet behöver ni kontakta praosamordnare för att göra ändringar/tillägg på er sida på Samverka.nu. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Du behöver fylla i följande uppgifter:

 1. Vilken arbetsplats och eventuell särskild avdelning som tar emot.
 2. Antal elever ni tar emot.
 3. Vem som är kontaktperson, både namn, e-post och telefonnummer.
 4. Om ni i förväg vet arbetstider, särskilda kläder, annan information som är viktig för eleven att känna till när hen får information om var hen ska få praoa.

Bekräftelse med riskbedömning

Efter att du har anmält intresse får du ett utskick per mejl från praosamordnare. Den innehåller en riskbedömning som du behöver fylla i innan praoperioden startar.

Det här utskicket görs manuellt av praosamordnare och kommer inte alltid direkt efter att du registrerat sig.

Här kan du ta del av en film från vårt praoverktyg om riskbedömningen och hur man gör

Vilka arbetstider gäller för praoelever?

Eleverna får arbeta högst sju timmar per dag och inte mellan 20.00 och 06.00. Ni väljer själva vilka tider som passar bäst för er arbetsplats. Men exempel på bra arbetstider är 9.00-15.00 eller 8.00-14.00. Arbetstiderna kan med fördel anpassas efter busstider.

Eleverna ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter, senast efter fyra och en halv timmes arbete.

Hur länge genomför eleverna prao?

Fem dagar men om ni endast har möjlighet att erbjuda ett par dagar, titta om ni kan kombinera med någon annan inom er organisation. Eller ta kontakt med praosamordnare.

Får praoeleven lov att praktisera på kvällar eller helger?

Nej, praktiken ska vara på dagtid, någon gång mellan 06.00–20.00, måndag-fredag.

Hur fungerar det med riskbedömning?

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsplatsen göra en riskbedömning av den minderårigas arbetsuppgifter. Att göra en riskbedömning kan låta krångligt, men utgå från det ni redan gör via ert arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Här är Östersunds kommuns checklista Pdf, 210.1 kB.

Om ni är med i vårt praoverktyg Samverka.nu skickas en riskbedömning innan prao till kontaktpersonen som ska fyllas i inför praon.

Mer information om praktik för unga från Arbetsmiljöverket finns här

Film om hur riskbedömning fungerar för praoelever

Vem är praoelevens kontaktperson på skolan?

Kontaktperson kan vara elevens studie- och yrkesvägledare, mentor eller pedagog. Kontaktpersonen finns tillgänglig vid frågor under praon.

Namn och kontaktuppgifter till skolans kontaktperson hittar du på praktikkortet, som mejlas ut två veckor före praon.

Här hittar du mer information om praktikkortet

Hur fungerar det med försäkring?

 • Östersunds kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller eleverna dygnet runt.
 • Östersunds kommun har också en tjänstereseförsäkring som bland annat omfattar elever under praktik.
 • Östersunds kommun har en ansvarsförsäkring som gäller personskada, sakskada och förmögenhetsskada.

Om elev skjutsas i fordon under praktiken

Om eleven ska skjutsas i fordon under sin praktik måste vårdnadshavare lämna in:

 • medgivande till att eleven får skjutsas

Personen som ska skjutsa eleven behöver lämna in:

 • ifylld blankett om fordonet som eleven ska skjutsas i

Kontakta central praosamordnare (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan) eller praoansvarig på skolan för blanketter och mer information.

Det är fordonets försäkring som gäller.

Information om praoelevers försäkringar

Vad ska jag göra om praoeleven skadar sig?

Ta kontakt med elevens skola. Kontaktperson finns i mejlet med praktikkortet, som skickas ut inför prao. Om en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under praktiken är det skolhuvudmannen som har ansvar att anmäla olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Hur gör jag om praoeleven blir sjuk?

Eleven ska kontakta både sin praoplats samt sin skola.

Eleven är frånvarande utan att ha meddelat, vad gör jag?

Försök få tag på eleven i första hand. Om du inte får tag på eleven kontaktar du skolan. Se därför till att ha kontaktuppgifterna redo innan praon börjar.

Samarbetet med eleven fungerar inte. Vad gör vi?

Prata med eleven i första hand och be hen att ge sin syn på saken. Kontakta skolan om det inte fungerar.

Hur fungerar det med intyg om närvaro och omdöme?

Under/efter praon vill vi att ni fyller i närvaro och enklare omdöme. Detta finns i mejlet med praktikkort som skickades ut innan praon. Klicka på länken som ni får i mejlet, då kommer man automatiskt till sidan om aktuell elev. Man behöver inte logga in på Samverka.nu.

Viktigt är att man klickar på ”Spara ändringar” för att skolans praoansvarig ska kunna se närvaro och omdöme.

Mer information om praktikkortet

Det är svårt att komma på uppgifter till eleverna, hur ska vi tänka?

Vår arbetsplats hanterar känsliga uppgifter

Eleverna omfattas inte av sekretess eller tystnadsplikt då de inte arbetar. Lägg därför tid i början av praoveckan att diskutera vikten av att vara försiktiga med vad man säger till andra utanför arbetsplatsen. Avsätt gärna tid i slutet av dagen för att prata om det eleven upplevt.

Undersök om ni exempelvis kan förebygga känsliga situationer genom att avidentifiera uppgifter och att välja situationer som inte kan härledas till ett specifikt projekt eller uppdrag.

Även här är riskbedömningen till hjälp eftersom den syftar till att ta hänsyn till ungas mognad, ålder och förutsättningar. Att arbeta med verklighetstrogna case är ytterligare ett sätt att ombesörja att elever inte kommer i kontakt med känsliga uppgifter.

Vi kan inte längre ta emot eleverna som vi lovat praoplats. Vad gör vi?

Meddela i första hand skolan eller kommunens praosamordnare om ni lovat plats, men inte längre kan ta emot. Meddela också gärna eleven om ni redan fått kontakt inför praostart.

Hur skiljer sig prao från andra praktikformer?

Prao är obligatoriskt i tio dagar för en elev i årskurs 8 eller 9. Syftet med prao är att ge en elev insikt i arbetslivet och sammankoppla skola och arbetsliv.

Andra vanliga praktikformer är:

APL - Arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasium och vuxenutbildning

LIA - Lärande i arbetsliv inom yrkeshögskolan

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola

Feriepraktik - arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar

Arbetsmarknadspraktik - praktik för individer som står lång ifrån arbetslivet

Sidan uppdaterad 2024-01-19