Kommunens mål och budget

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det innehåller bland annat kommunövergripande mål med politisk text, uppdrag, nyckeltal och ekonomisk budget för hela organisationen.

Budget och ekonomi 2020

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas.

Budget och ekonomi 2020 »

Mål och uppdrag 2020

Kommunens arbete styrs av åtta kommunövergripande mål. Till varje mål finns en politisk text och ett antal uppdrag som verk­sam­heten ska arbeta med för att uppnå målet.

Mål och uppdrag 2020 »

Så styrs kommunen

Kommunen styrs av de politiker som våra medborgare har valt. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att både påverka och kontrollera hur vi som kommun utför vårt uppdrag.

Så styrs kommunen »