Kommunens mål och budget

Mål och budget är kommunens över­gripande styr­doku­ment. Det innehåller bland annat kommun­full­mäktiges över­gripande mål med politisk text, uppdrag, nyckeltal och ekonomisk budget för hela organisationen.

Budget och ekonomi

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas.

Budget och ekonomi »

Kommunfullmäktiges mål 2024

Kommunfullmäktige styr kommunens verksamheter genom åtta mål. Till varje mål finns en politisk text och ett antal uppdrag som verk­sam­heten ska arbeta med för att uppnå målet.

Fyra yngre personer i en soffgrupp och pratar

Mål: Kommunens ledning och styrning. Östersunds kommun har en hållbar tillväxt där alla känner sig delaktiga i kommunens styrning och organisering.

Två barn sitter med ryggen mot kameran i ett gräsfält

Mål: Hållbarhet - miljömässig, social och ekonomisk. Östersund kommuns verksamheter och bolag bedrivs socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

En tjej med täckjacka står och tittar mot kameran. Lekande barn i bakgrunden

Mål: Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare. Östersund har en attraktiv och välfungerande arbets­marknad där efterfrågan på arbetskraft matchas med god tillgång av kompe­tens. Östersunds kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare som attraherar människor ifrån alla delar av Sverige och världen.

En yngre kille tittar på när en äldre man iklädd snickarbyxor utför en arbetsuppgift 

Mål: Näringsliv och tillväxt. Östersunds kommun har en hållbar tillväxt, ett gott företagsklimat och innovationskraft. Östersund är en öppen och inkluderande kommun som attraherar både människor och näringsliv.

Datorskärm som visar beskrivning av en stadsdel i kommunen

Mål: Infrastruktur. I Östersunds kommun finns en tillgänglig infra­struktur som bidrar till att stad och landsbygd växer på ett hållbart och tryggt sätt för alla medborgare.

En cyklist tittar ut över Storsjön och vacker solnedgång

Mål: Ett aktivt liv. I Östersunds kommun finns mycket goda förutsätt­ningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv.

Tre barn sitter vid ett bord och räknar med en läsplatta

Mål Utbildning. I Östersunds kommun klarar alla barn, unga och vuxna sin utbildning, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande.

En äldre man åker tillsammans med en ung tjej på en specialbyggd cykel

Mål Trygghet och stöd. I Östersunds kommun får invånarna stöd, vård och omsorg av hög kvalitet och lever själv­ständiga liv. Kommunen arbetar med tidiga insatser för att öka invånarnas trygghet och stärker skyddet för utsatta barn.

Så styrs kommunen

Kommunen styrs av de politiker som våra medborgare har valt. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att både påverka och kontrollera hur vi utför vårt uppdrag.

Så styrs kommunen »

Sidan uppdaterad 2024-05-22