Budget och ekonomi 2021

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas.

Kommunbidrag

Kommunfullmäktige delar ut 4,3 miljarder kronor till nämnderna i kommunbidrag så de ska kunna bedriva sin verksamhet.

Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunal­ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Så här stort kommunbidrag har varje nämnd 2021 för att bedriva sin verksamhet:
NämndKommunbidrag
Barn- och utbildningsnämnden1 371 400 000 kr
Kommunstyrelsen290 700 000 kr
Jämtlands Gymnasieförbund262 700 000 kr
Kultur- och fritidsnämnden196 200 000 kr
Miljö- och samhällsnämnden54 300 000 kr
Jämtlands Räddningstjänstförbund44 600 000 kr
Social- och arbetsmarknadsnämnden386 000 000 kr
Tekniska nämnden114 000 000 kr
Vård- och omsorgsnämnden1 594 500 000 kr
Överförmyndarnämnden14 500 000 kr


Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I Skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.

Kommunalekonomiska utjämningssystemet (Regeringen)

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Östersunds kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt (Skatteverket)

Investeringsbudget

Utöver kommunbidraget tillkommer medel för investeringar. Investeringar är engångsutgifter för exempelvis byggnation av förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunen räknar med att investera för 2,5 miljarder kronor under åren 2021 till och med 2023.

I dokumentet "Nämndernas investeringsbudgetramar" finns uppgifter på hur stor investeringsbudget som varje nämnd har till sitt förfogande under planeringsperioden.

Nämndernas investeringsbudgetramar Pdf, 185.2 kB.

Modulen har inte konfigurerats korrekt.
Sidan uppdaterad 2021-10-12