Våld och övergrepp

Våld i nära relation kan vara psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, latent eller sexuellt. Det kan innehålla olika former av hot, svartsjuka, ekonomisk kontroll med mera och förekomma i relationer mellan till exempel make/maka, partner, sambo, pojk- eller flickvän, särbo, förälder, barn samt andra familje- eller släktrelationer. Det kan också vara frågan om hedersrelaterat våld.

Centrum mot våld

Centrum Mot Våld arbetar på olika sätt mot våld i nära relationer i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling.

Den som söker hjälp hos Centrum mot våld kan få:

  • Individuella stödsamtal/rådgivning för våldsutsatta
  • Samtal om våld – individuell behandling för den som använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående och som vill förändra sitt beteende
  • Gruppsamtal för våldsutsatta vuxna
  • Trappan-samtal – stödjande och bearbetande samtal för barn och ungdomar som upplevt våld. Du kan ringa själv eller med hjälp av någon vuxen.
  • Barngrupp med parallell föräldragrupp
  • Konsultationssamtal för yrkesutövare

Samtalen är gratis och du kan själv ringa direkt för att boka tid för besök eller telefonrådgivning.

Du har möjlighet att vara anonym och vi för inga journaler. Om det framkommer att barn far illa har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid akut hjälp vid våld, miss­handel, över­grepp och brott kontakta SOS alarm, telefon­nummer 112.

Misstänker du att barn eller unga far illa hittar du mer information om hur du bör göra på sidan Om barn eller unga far illa

Sidan uppdaterad 2017-08-22